Koně pomáhají manažerům v rozvoji

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s firmou ProEnvi s.r.o. a za podpory hotelového Resortu STEIN ve Skalce u Chebu, uspořádala dne 7. 4. 2017 unikátní ukázkový seminář na téma „OSOBNOSTNÍ A MANAŽERSKÝ ROZVOJ METODOU HORSE ASSISTED EDUCATION“.

Jedná se o netradiční metodu, ve které jsou koně používáni jako katalyzátor okamžité zpětné vazby na osobní nastavení a pro uvědomění si svých slabých a silných stránek.

Rádi bychom vyzdvihli profesionální přístup lektorek a velmi srozumitelný výklad k reakcím koní na každého, kdo našel odvahu k přímému kontaktu s koněm. Jak uvedla jedna u účastnic: „Horsemanship mě oslovil již při otevření nabídky školení a osobní zkušenost překonala i tak velké očekávání“.

Nadšené reakce účastníků podpořené silným emotivním zážitkem organizátory utvrdily, že toto školení je správnou volbou pro všechny, kteří se chtějí efektivně a cíleně rozvíjet nejen v pracovním, ale i osobním životě. Proto je již v přípravě celodenní seminář dne 9. 6 .2017 nebo je možné zajistit školení přímo do firem formou tzv. teambuildingu.