Partnerství golfového turnaje Chopin Cup 2017

Golfový turnaj Chopin Cup 2017 je prestižní turnaj, který se za deset roků své existence stal již tradiční součástí letní sezóny sportovně-společenských akcí v České republice. Smyslem turnaje je uspořádat setkání významných osobností společenského, kulturního a obchodního života, které pojí záliba v klasické hudbě a sportu. Turnaj je již od svého vzniku hrán v krásném prostředí Mariánských Lázní v Royal Golf Clubu.

Hlavním partnerem turnaje je Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Průmyslovou a obchodní komorou Horních Franků v Bayreuthu.

Tímto turnajem by pořadatelé rádi podpořili přeshraniční spolupráci mezi společnostmi z regionu.

KHK KK nabízí firmám a podnikatelům možnost stát se partnerem turnaje, který se uskuteční v Mariánských Lázních - 28. 9. 2017.

Partnerství golfového turnaje Chopin Cup 2017
Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

Sponzorský dar 3000 Kč
a. Prezentace sponzorů v Informačních listech pro členy KHK Karlovarského kraje
b. Jedno hrací místo

Sponzorský dar 6000 Kč
a. Umístění loga na propagačních materiálech, pozvánkách
b. Možnost zařazení reklamních letáků do uvítacích balíčků pro účastníky akce
c. Prezentace sponzorů v Informačních listech pro členy KHK Karlovarského kraje
d. Možnost umístit mini stánek, roll-up či jiného propagačního předmětu v prostorách zázemí golfového hřiště RGC Mariánské Lázně
e. Dvě hrací místa

Sponzorský dar 12 000 Kč
a. Výše uvedené body a. - d.
b. Prezentace sponzorů golfového turnaje na webu KHK Karlovarského kraje
c. Čtyři hrací místa

Kontakt a bližší informace:

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
tel.: 354 426 140, email: info@khkkk.cz