Proč se náš kraj vylidňuje a co s tím?

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání (KARP) uspořádali 22. 9. 2017 v Krajské knihovně Karlovarského kraje Setkání personalistů na téma „Proč se náš kraj vylidňuje a co s tím?“. Setkání se zúčastnili zástupci z řad firem a škol Karlovarského kraje. V rámci setkání se uskutečnili 4 moderované přednášky vedené odborníky z našeho regionu, celým dopolednem provázel redaktor a moderátor České televize Vladimír Keblúšek.

První moderovaná přednáška Ing. Šárky Haruštákové představila výsledky analýzy příčin odchodu pracovní síly z Karlovarského kraje, která byla realizována KARPem mezi studenty všech typů škol v regionu. „Studenti odcházejí z Karlovarského kraje, neboť je zde dle výsledků analýzy nedostatečná nabídka pracovních příležitostí, nedostatečné finanční ohodnocení, nedostatečné možnosti trávení volného času a nedostatečné možnosti vzdělávání, “ shrnula Šárka Harušťáková výsledky analýzy.

Dále Mgr. Vlastimír Sunek, ředitel Střední školy logistické Dalovice, seznámil účastníky s možnými formami spolupráce mezi školou a firmami a to jak v obecné rovině, tak v rovině praktické. „Naše škola spolupracuje s místními firmami především v oblasti praktického vyučování. Odborníci z řad firem se aktivně účastní příprav a konání maturitní závěrečné zkoušky jako členi zkušební komise,“ uvedl Mgr. Sunek. Dále spolupracují také při vybavení škol pomůckami a vybavením, při tvorbě a inovaci ŠVP a profilu absolventa, při stážích pedagogů v reálném pracovním prostředí a vytváření stipendijních fondů a dalších motivačních nástrojů pro žáky.

V rámci dalšího programu představila Ing. Martina Pádrová Juniorský program společnosti ept connector s.r.o., který běží již pátým rokem a nabízí šanci na uplatnění a další profesní růst mladým lidem s ukončeným středním nebo středním odborným vzděláním, kteří mají chuť pracovat, ale kvůli chybějící praxi o ně firmy nemají zájem. V čem Juniorský program spočívá? Budoucí zaměstnanec absolvuje roční kurz ve špičkově vybaveném technickém centru firmy a rozhodně není v té době pracovníkem druhé třídy. Naopak. Během kurzu využívá zaměstnanecké benefity jako například týden dovolené navíc, příspěvky na dopravu, možnost využití sportoviště zdarma, navýšené příplatky za odpolední a noční směnu a za práci o víkendu aj. Po složení interních odborných zkoušek má pracovník Junior možnost přejít do trvalého pracovního poměru. Třešničkou na dortu je pak měsíční stáž v mateřském závodě v německém Peitingu. „Technické vzdělávací centrum neslouží jen pro výuku juniorských zaměstnanců, možnost zvyšovat si kvalifikaci mají samozřejmě i žáci středních odborných škol v rámci povinného odborného výcviku,“ dodala Ing. Pádrová.

Poslední moderovaná přednáška radního Statutárního města Karlovy Vary Ing. Jana Klímy představila novinku pro studenty a veřejnost a to možnost zahájení studia v oboru fyzioterapie na prestižní Univerzitě Karlově s místem studia v Karlových Varech. „První studenti by zde mohli po složení úspěšných přijímacích zkoušek studovat již od září 2018,“ dodal optimisticky Ing. Klíma. „Možnost studia fyzioterapie v kraji velmi vítáme, protože místní firmy se potýkají s velkým nedostatkem zaměstnanců tohoto oboru. Věříme, že tato aktivita přispěje k tomu, že z našeho kraje studenti nebudou odcházet, ale naopak přibývat noví, kteří zde po skončení studia zůstanou pracovat a založí své rodiny,“ uvedl Stanislav Kříž, ředitel KHK KK.