Seminář: Jak na zaměstnávání cizinců z třetích zemí (2.5.2017)

Odmítáte kvůli nedostatku zaměstnanců zakázky? Hledáte nové uchazeče o zaměstnání ve Vaší firmě, ale marně? Jak můžete začít zaměstnávat pracovní sílu ze zemí mimo EU legálně? Nebo zaměstnáváte cizince, ale nejste si jisti, zda je to zákonnou cestou? Specifika českého trhu práce, zákon o pobytu cizinců a zákon o zaměstnanosti budou tématem prvního bloku semináře, na který budou navazovat konkrétní možnosti zaměstnávání cizinců prostřednictvím vládního programu Režim Ukrajina.

O své zkušenosti se s Vámi podělí firmy zaměstnávající Ukrajince, hovořit budou také právníci či zástupci veřejné správy, kteří mají na starost kontroly zaměstnávání cizinců ve firmách, migrační politiku i vydávání pracovních víz.

Termín konání: 2. května 2017 / 9 – 15 hodin (registrace 8:40 - 9:00)
Místo konání: Hospodářská komora České republiky, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1

Program:

  • ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE - ÚVODNÍ SLOVO - Mgr. Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka HK ČR
  • PRÁVNÍ RÁMEC ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ - JUDr. Markéta Schormová, vedoucí oddělení legislativy, informací a poradenství HK ČR
  • ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ TŘETÍCH STÁTŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ - PhDr. Tomáš Haišman, ředitel odboru azylové a migrační politiky MV
  • VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE V OBLASTI NELEGÁLNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ - Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SUIP
  • INFORMACE O MOŽNOSTECH VYUŽITÍ PROJEKTU A REŽIMU UKRAJINA - Mgr. Lukáš Prokeš, ředitel odboru evropského a mezinárodního práva MPO
  • REŽIM UKRAJINA – ČINNOST GK LVOV, STATISTIKA PROJEKTU - Mgr. Jitka Karešová, zástupce vízového odboru MZV
  • ČINNOST PERSONÁLNÍCH AGENTUR V RÁMCI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ - Martin Jánský, zástupce ManpowerGroup
  • SLASTI A STRASTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI NÁBORU A VYŘIZOVÁNÍ POVOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE Z UKRAJINY A MONGOLSKA - Dr. Olga Kupec, jednatelka společnosti Abydos s.r.o


Cena: 1 800 Kč bez DPH

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mail suva@komora.cz nejpozději do 26. dubna 2017. Účastnický poplatek zašlete na účet 997402/0800 pod variabilním symbolem 051701. Jako specifický symbol uveďte IČO firmy