Společné ráno podnikatelů z Chebska 6. 6. 2017

Podnikatelé z Chebska se sešli 6. června v Resortu Stein u další „Společné snídaně“. Cílem setkání, na kterém se sešlo více než 20 zástupců místních firem, bylo navázat na témata a náměty vyplývající z předchozího prvního setkání. V rámci druhé schůzky byla řešena zejména problematika školství, resp. spolupráce škol a firem, motivace studentů, jejich podpora a příprava na vzájemné propojení s podniky. S ohledem na tuto skutečnost byli na jednání také přizváni zástupci škol - Mgr. Pavel Janus, ředitel ISŠTE Sokolov a Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D., vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

Mgr. Janus nastínil problémy škol a žáků, zejména nedostatečný zájem studentů o určité specifické obory, např. ve stavebnictví. Zároveň uvedl své představy o výchově a následném zařazení studentů do podnikatelských subjektů. Společně s přítomnými podnikateli debatoval o potřebě zaměření Karlovarského kraje na rozvoj a podporu stávajících firem v regionu. „Velké množství průmyslových zón bez zabezpečení kvalifikovanou pracovní silou, je zbytečné. Je třeba soustředit se na existující stabilizované firmy, které dlouhodobě pracují a odvádí řádně daně,“ řekl Mgr. Janus. Na druhou stranu ale uvedl skutečnost, že je průmyslová zóna u Sokolova ve Starém Sedle z hlediska budoucího útlumu těžby uhlí a vysoké zaměstnanosti potřebná.

K tématu průmyslových zón se také vyjádřil Ing. Jan Tlučhoř z ekonomické fakulty v Chebu. "Je otázkou, jestli je město Cheb připraveno na možný příliv nových pracovníků a jejich rodin i z hlediska návazné infrastruktury," uvedl. Dále pak představil aktuální situaci na fakultě, která i přes mírný pokles počtu studentů, stále nabízí mimo jiné studium ve dvou prezenčních bakalářských studijních oborech. S přítomnými také prodiskutoval možnosti vzájemné spolupráce s fakultou i univerzitou jako celkem.

Na společném jednání byla nastíněna také problematika atraktivnosti města Chebu, resp. jeho nedoceněnost z pohledu veřejnosti, což se odráží zejména v odlivu studentů a produktivních zaměstnanců dále do vnitrozemí. Jak bylo uvedeno již při první Společné snídani, je potřeba zaměřit se na zvýšení atraktivity města i celého regionu jako místa, které nabízí příjemné prostředí pro život i zajímavé pracovní příležitosti.

Všichni zúčastnění, včetně zástupců Krajské hospodářské Komory Karlovarského kraje, aktivně debatovali na uvedená témata a snažili se o společné nalezení řešení jednotlivých problémů. Moderování jednání se ujala Ing. Dana Harantová, jednatelka společnosti Nelan. Závěrem se všichni zúčastnění dohodli na prospěšnosti dále pokračujících jednání a zároveň byla navržena možná témata dalších navazujících setkání, jako např. marketing či fluktuace zaměstnanců. „Vnímáme setkání podnikatelů jako velmi důležitá pro rozvoj podnikatelského prostředí v regionu. Jejich připomínky a náměty budeme dále předávat těm, kteří mohou pomoci řešit problémy místních podnikatelů a firem, tedy představitelům města, kraje a dalším zainteresovaným subjektům,“ uvedl Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.