Spolupráce mezi komorami na české a německé straně hranic

Dne 22. března byly v příjemném prostředí OHK Chomutov podepsány pracovní plány mezi IHK Chemnitz (Obchodní průmyslová komora Chemnitz) na německé straně a českými OHK Chomutov, OHK Most a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje.

Hans-Joachim Wunderlich /IHK Chemnitz/, Ivana Košanová /OHK Chomutov/, Jiřina Pečnerová /OHK Most/ a Radek Pašava /KHK KK/ tak svým i podpisy stvrdili pokračování již tak úspěsné spolupráce českých a německých komor.

I pro tento rok je naplánována řada stávajících i nových aktivit, které dozajista pozitivně podpoří další vývoj regionálního hospodářství a prohloubí spolupráci institucí a podnikatelů ve společném česko-saském pohraničí.