Informační listy KHK Karlovarského kraje

Informační listy Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje si můžete stáhnout níže.

Aktuálně je ke stažení níže první číslo Informačních listů KHK KK v roce 2017.

Z obsahu: 

  • Plánované semináře, kurzy a workshopy:
  • Zaměstnavatelé z Chebska nabízeli práci na veletrhu pracovních příležitostí
  • Nabídka propagace firmy na středních školách v regionu
  • MAS 21 vyhlašuje výzvy pro podání žádostí o podporu
  • Dlouhodobě nezaměstnaní si mohou zvýšit příjem v rámci veřejné služby
  • Šetření Komorový barometr Nábor zaměstnanců a mzdy v krajích
  • Dočasné uzavření regionální kanceláře API pro Karlovarský kraj
  • Aktuální informace k prioritní ose 3 v rámci OP PIK
  • Karlovarský kraj zmapuje inovační prostředí v regionu
  • Alternativní řešení pracovněprávních sporů - 12. díl