Krajské kolo soutěže T-PROFI (21.2.2018)

Krajské kolo soutěže Talent pro firmy (T-PROFI) se uskuteční v Sokolově 21. února 2018. Vítězný tým složený ze žáků základní školy, studentů střední školy a zástupce firmy postupuje do celostátního finále, které proběhne koncem dubna 2018 v Praze.

Princip soutěže:

Soutěží smíšené osmičlenné týmy: 3 žáci ZŠ + 3 studenti SŠ + 1 zástupce firmy + 1 pedagogický pracovník. V daném časovém limitu 3 hodin týmy postaví a zprovozní dle zadání nové funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice. Součástí soutěže jsou doprovodné disciplíny zaměřené na rozvoj jemné motoriky a bezpečnosti práce. Vybrané disciplíny si vyzkouší i nesoutěžní veřejnost, členové poroty, pracovníci úřadů práce, kariéroví poradci a ostatní. Všechny absolvované disciplíny jsou vyhodnocovány porotou hodnotitelů na základě předem přesně popsaných hodnotících kritérií.

Co akce nabízí a proč se zapojit?

Zaměstnavatelé

• postupy a dovednosti ověřované v rámci soutěže vycházejí z aktuální praxe v konkrétních technických profesích
• zaměstnavatel má možnost prezentovat společnost a zejména konkrétní profese
• zástupce zaměstnavatele se přímo zapojuje do akce

Základní a střední školy

• rozvoj jemné motoriky
• podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání
• propojení odborné přípravy žáků s praktickým využitím v oblasti výroby

Proč všichni společně?

• ukázka mezigenerační spolupráce nad společným zadáním v rovině žák ZŠ - SŠ – zaměstnavatel
• posilování kreativity, podnikavosti všech zapojených účastníků
• prohlubování spolupráce mezi školami a zaměstnavateli
• podpora zájmu o technické obory

Bližší informace zájemcům o účast poskytne:

Pavel HOZA
koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov,
příspěvková organizace
Jednoty 1620, 356 01 Sokolov
Tel.: +420 352 466 054 I Mobil: +420 723 776 756
pavel.hoza@isste.cz I www.isste.cz

Marek Vajdík

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE
kancelář Sokolov: Boženy Němcové 2042 | 356 01 Sokolov
Tel.: 724 613 923 | vajdik@khkkk.cz | www.khkkk.cz