Nabídka pro potencionální partnery 4. ročníku TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER

Jako každý rok, tak i letos v sobotu 9. září 2017, bude Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje pořádat tradiční a již čtvrtý ročník Tenisového turnaje čtyřher. Turnaj se odehraje v příjemném prostředí tenisových kurtů v Chebu. Mezi účastníky budou patřit nejen členové KHK KK, ale také zástupci z partnerských německých hospodářských komor IHK Bayreuth a IHK Chemnitz.

Pro tuto sportovní akci hledá hospodářská komora partnery a nabízí následující možnosti sponzorství:

Sponzorský dar 2.000 Kč
Nabídka sponzorství obsahuje:
a) Dvě hrací místa (= jedno družstvo).
b) Možnost nabídky propagačních materiálů společnosti přímo u registračního stolku na místě.
c) Logo společnosti na zadní straně diplomů.

Sponzorský dar 6.000 Kč
Nabídka sponzorství obsahuje:
a) Čtyři hrací místa (= dvě družstva).
b) Možnost nabídky propagačních materiálů společnosti přímo u registračního stolku na místě.
c) Umístění loga na propagačních materiálech a pozvánkách.
d) Logo společnosti na přední straně diplomů a na pohárech.

KONTAKT:
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
tel.: 354 426 140, e-mail: info@khkkk.cz