Seminář: Archivace a skartace (9.5.2016)

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci se společností CzechoEduca s.r.o. pořádá seminář pod názvem ARCHIVACE A SKARTACE - Teorie a firemní praxe správy dokumentů.

TERMÍN KONÁNÍ: 9. května 2017, od 9 do 14 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: kancelář KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb - mapa zde 

CÍL SEMINÁŘE: 

  • Získat přehled o zákonných povinnostech při správě listinných i elektronických dokumentů
  • Zjistit praktické možnosti uložení dokumentů uvnitř firmy a efektivitu případné externí archivace 
  • Získat znalosti o eGovernmentu, elektronické konverzi dokumentů a užívaných formátech dat 
  • Vyvarovat se častých chyb při práci s dokumenty - budoucími archiváliemi

LEKTORKA: Ing. Ivana Doubková, specialistka v oblasti administrativy, účetnictví, správy pohledávek, se zaměřením na péči o dokumenty, zejména na firemní praxi obchodních společností. Podílela se na založení a vedení komerční spisovny. Členka České archivní společnosti, lektorka od r. 2007, projektová manažerka ve vzdělávání, energetice, neziskové sféře. Reference - více než 130 klientů.

PODMÍNKY ÚČASTI:

  • Pro členy KHK KK: 1800,- Kč bez DPH/2178,- Kč vč. DPH
  • Pro nečleny: 2000,-Kč bez DPH/2420,-Kč vč. DPH

V ceně semináře je zahrnuto občerstvení. Účast je závazná. Bezplatné storno akceptujeme do 5 dnů před zahájením semináře. Seminář se uskuteční při minimálním počtu 14 ti osob. Číslo účtu pro platbu 195658274/0300, VS = IČ, do zprávy pro příjemce uveďte „Archivace“.

Na základě zaslaného přihlášení účasti obdrží účastník potvrzení o registraci. Uzávěrka pro přihlášení je do 4. 5. 2017.

Přihláška on-line zde

BLIŽŠÍ INFORMACE: Jana Hadašová – tel.: 354 426 140, mobil: +420 603 274 294

PROGRAM SEMINÁŘE:
• Aktuální zákonné povinnosti pro práci nejen s papírovými dokumenty v platném znění zákona 499/2004 Sb.,
- Povinnosti související s elektronickými systémy spisové služby, datovými schránkami, soubornými formáty, konverzí dokumentů a s elektronickým podpisem
• Důležité povinnosti vyplývající ze zákona č. 300/2008 Sb. o datových schránkách pro právnické osoby
- Neautorizovaná konverze, souborové formáty atd.
• Jednotlivé typy dokumentů (účetní záznamy)
- Evidence, směrnice, (skartační) lhůty
• Návaznost na IT, úvod do archivace elektronických dokumentů,
- Možnosti digitalizace dokumentů a použití work-flow systémů
• Praktické postupy archivace papírových dokumentů a budoucích archiválií,
- Speciální archivační alkalické boxy a krabice, logistické přístupy
• Výhody správy dokumentů ve firmě a externě mimo firmu,
- Technické podmínky ukládání a náklady s tím spojené
• Archiválie obchodní firmy, jako budoucí majetek státu, vč. historického hlediska
• Ukládání mzdových dokumentů a personálních spisů
• Tvorba skartačních návrhů a předávacích protokolů s ukázkami, řízení se Státním oblastním archivem, soustava archivů
• Fyzická skartace dokumentů
- Skartační stroje, kontejnery
- Bezpečnostní aspekty různých druhů likvidace dokumentů a nosičů dat
• Účetní a další agenda dokumentů zanikajících společností
- Kdo se musí postarat o uložení dokumentů, vč. zaměstnaneckých agend
- Požadavky pro výmaz společnosti z obchodního rejstříku

Související soubory

PozvánkaAdobe AcrobatPDF | 500,1 kBuložit