Seminář: Asertivita I., způsob jednání a zvládání konfliktů (3.10.2017)

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zve na seminář „Asertivita I., způsob jednání a zvládání konfliktů“. Je určen všem, kteří si chtějí osvojit schopnost zvládání náročných situací v praxi pomocí asertivního jednání a naučit se pomocí asertivity prosazovat si svůj názor, zvládat stres a posílit sebedůvěru.

TERMÍN KONÁNÍ: 3. 10. 2017, od 8:30 do 15:30 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: KHK Karlovarského kraje, kancelář Sokolov, Boženy Němcové 2042 (budova České Spořitelny) mapa zde.

CÍLEM SEMINÁŘE JE: 

 • Naučit se pomocí asertivity lépe zvládnout jakékoliv situace v praxi
 • Zlepšit své asertivní dovednosti a tím pádem zvýšit sebedůvěru a prosazování se ve svých názorech a záměrech
 • Seznámit se s asertivními technikami, které se využijí v pracovním i soukromém životě
 • Poznat, jak zvládat námitky, záminky a manipulace pomocí asertivních technik
 • Naučit se účinně prosazovat svůj názor a zvládat stres pomocí asertivity
 • Posílit svoji schopnost jasně a sebevědomě komunikovat a tím pádem předcházet konfliktům

PŘEDNÁŠÍ: Mgr. Petra Strnadová, nezávislá trenérka, konzultantka, koučka a facilitátorka

OBSAH:

 • Základní pojmy spojené s asertivitou, co je a co není asertivita
 • Podstata a přínos asertivity
 • 10 důvodů pro asertivitu, principy a zásady asertivity
 • Asertivní chování a ostatní typy jednání – agresivní, pasivní, manipulativní
 • Asertivní desatero a jeho propojení s praxí
 • Základní asertivní techniky a jejich uplatnění ve zvládání konfliktních a problémových situací
 • Typologie problematického chování
 • Zvládání námitek, záminek a manipulací pomocí asertivních technik
 • Propojení asertivních technik jako zdroje pro zvládání konfliktů v praxi
 • Závěrečná rekapitulace, shrnutí

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH/1694,- Kč vč. DPH
 • Pro nečleny: 1700,- Kč bez DPH/2057,- Kč vč. DPH

Na základě zaslaného přihlášení účasti obdrží účastník potvrzení o registraci. Uzávěrka pro přihlášení je do 28. 9. 2017.

BLIŽŠÍ INFORMACE: Jana Hadašová – tel.: 354 426 140, mobil: +420 603 274 294

Přihláška on-line zde.

 

Související soubory

PozvánkaAdobe AcrobatPDF | 283,79 kBuložit