Seminář: Asertivita II., pro pokročilé (7.11.2017)

Seminář je určen všem, kteří si chtějí prohloubit svoje asertivní schopnosti, pomocí kterých zvládají jakékoliv náročné a konfliktní situace v praxi. A také pro ty, kteří se chtějí pomocí asertivity lépe prosazovat, podávat zpětnou vazbu a celkově rychleji dojít k cíli.

TERMÍN KONÁNÍ: 7. 11. 2017, od 8:30 do 15:30 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: KHK Karlovarského kraje, kancelář Sokolov, Boženy Němcové 2042 (budova České Spořitelny) mapa zde.

CÍLEM SEMINÁŘE JE: 

 • Naučit se pomocí pokročilé asertivity lépe zvládnout jakékoliv situace v praxi
 • Zlepšit své asertivní dovednosti a tím pádem zvýšit sebedůvěru a prosazování se ve svých názorech a záměrech
 • Natrénovat asertivní techniky, které se využijí v pracovním i soukromém životě
 • Poznat, jak zvládat konflikty a nefunkční komunikace pomocí asertivních technik 
 • Naučit se účinně podávat zpětnou vazbu, prosazovat svůj názor a zvládat stres pomocí asertivity
 • Posílit svoji schopnost stručně, jasně a sebevědomě komunikovat a tím pádem profesionálněji komunikovat

PŘEDNÁŠÍ: Mgr. Petra Strnadová, nezávislá trenérka, konzultantka, koučka a facilitátorka

OBSAH:

 • Základní pojmy spojené s pokročilejší asertivitou, co je a co není asertivita
 • 9 základních asertivních technik a jejich využití při konfliktech a náročných situacích
 • Jak asertivně říci NE, když někdo vytváří nátlak
 • Jak si asertivně poradit s ostrou kritikou
 • Jak asertivně reagovat na silově agresivní útoky
 • Jak prosazovat oprávněné požadavky
 • Jak asertivně přijímat a dávat zpětnou vazbu
 • Jak asertivně ukončovat nežádoucí rozhovory
 • Praktický trénink a procvičování
 • Závěrečná rekapitulace, shrnutí

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH/1694,- Kč vč. DPH
 • Pro nečleny: 1700,- Kč bez DPH/2057,- Kč vč. DPH

Na základě zaslaného přihlášení účasti obdrží účastník potvrzení o registraci. Uzávěrka pro přihlášení je do 1. 11. 2017.

BLIŽŠÍ INFORMACE: Jana Hadašová – tel.: 354 426 140, mobil: +420 603 274 294

Přihláška on-line zde

Související soubory

PozvánkaAdobe AcrobatPDF | 255,82 kBuložit