Beseda s rodiči žáků ZŠ - Kynšperk

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje informuje o chystané motivační besedě, určené především rodičům žáků 7., 8. a 9. tříd Základní školy Kynšperk nad Ohří. Beseda je součástí aktivit komory zaměřených na podporu a propagaci technického vzdělávání na základních školách v Karlovarském kraji.

Beseda proběhne v úterý 11. října 2016 od 16.00 hod. v aule - kreslírně Základní školy Kynšperk nad Ohří, ul. J. A. Komenského 540 za účasti zástupce vedení města Kynšperk n.O., a za účasti ředitelů některých středních škol a zástupců firem a podnikatelů.

Bližší informace k besedě jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Na besedu jsou zváni především rodiče žáků sedmých, osmých a devátých tříd, ale také zástupci firem a podnikatelů.

Smyslem akce je, aby přítomní rodiče slyšeli, jaká je situace na trhu práce z pohledu zaměstnavatelů - firem a podnikatelů, jak moc potřební a žádaní jsou kvalifikovaní - především technicky vzdělaní - pracovníci a zruční řemeslníci.

Bližší informace:

Radek Pašava
vedoucí kanceláře Sokolov

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE
kancelář Sokolov: Boženy Němcové 2042 | 356 01 Sokolov
tel.: 352 602 004 | mobil: 724 613 921
pasava@khkkk.cz | www.khkkk.cz