Krajská exportní konference

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje informuje podnikatele o chystané Krajské exportní konferenci, která se uskuteční 20. října 2016 v Karlových Varech na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Pořádá ji Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí ČR.

Na konferenci vystoupí zástupci HK ČR, KHK KK, Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, pojišťovacích společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dalších významných aktérů v podpoře exportu.

Prominentní řečníci budou komentovat jednotlivé fáze exportu a nabídnou jak novinky z oblasti exportu zkušeným exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně využít existující možnosti podpory exportu.

Akce klade zvýšený důraz na segment malých a středních podniků.

 Hlavní témata setkání

  • aktuální informace o státních nástrojích podpory exportu
  • principy ekonomické diplomacie
  • právní aspekty realizace obchodního případu
  • nástroje exportního financování a pojištění exportu
  • asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky
  • vystoupení exportéra z kraje (best practices)

Součástí Krajské exportní konference bude i speciální část, ve které budete míst možnost vznést náměty ke zlepšení podpory exportu.

Chceme Vám prostřednictvím špičkových odborníků přinést takové informace, které budete moci využít pro kvalifikované rozhodnutí o zahájení, resp. rozšíření či zkvalitnění svých exportních aktivit.

Zároveň chceme přispět ke zvyšování povědomí o aktuálních nástrojích podpory exportu, které Vám mohou pomoci k lepšímu zacílení exportních aktivit a pronikání na trhy s vyšší finanční rentabilitou.

Našim cílem je také oslovit tzv. nové exportéry, tedy firmy, které mají zajímavý produkt či službu a o jejich exportu zatím jen uvažují.

Rozdílem oproti jiným podobným akcím bude kladený důraz na praktičnost, jednotlivá témata budou demonstrována na modelovém exportním případu - od získání informace do podpisu kontraktu.

Svůj předběžný zájem o účast na této akci můžete již nyní oznámit na e-mailovou adresu Centra mezinárodního obchodu KHK KK: cmo@khkkk.cz. Sem můžete směrovat také své případné dotazi ke Krajské exportní konferenci.