Workshop: Nová právní úprava ochrany osobních údajů (21.9.2017)

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Česko Evropskou Agenturou pořádá workshop Nová právní úprava ochrany osobních údajů - příprava na implementaci.

TERMÍN KONÁNÍ:21. září 2017, od 9:00 do 12:00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: Karlovy Vary, hotel Dvorana, místnost B

Seznámení s problematikou a návrh řešení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) bude znamenat zásadní krok pro všechny organizace a společnosti, které osobní data zpracovávají. Ať již vlastních zaměstnanců, klientů, či dalších osob. Od června 2018 vznikne tato povinnost, přičemž nedodržení uvedené směrnice bude pokutováno až do výše 20 mil. €. Tato skutečnost by měla být dostatečně motivující, aby všechny společnosti, kterých se toto týká, měly implementaci této směrnice hotovou.

Seminář je určen pro:
majitele, jednatele, ředitele, vedoucí pracovníky společností z oblasti:

  • Státní správy – především malé a střední obce
  • Zdravotnictví
  • Společností, zpracovávajících osobní data klientů, případně i vlastních zaměstnanců
  • Personálních agentur
  • E-shopů
  • Ubytovacích zařízení

Tedy společností, kde dochází ke zpracování, uložení a další manipulaci s osobními daty fyzických osob.

LEKTOR: Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA za společnost Komunální servis, a.s., držitel certifikátu EU GDPR DPO, Ing. Martin Jiránek, CSC. za společnost Česko Evropská Agentura, s.r.o.

PODMÍNKY ÚČASTI:

  • Pro členy KHK KK: 1500 Kč bez DPH/ 1815 Kč vč. DPH
  • Pro nečleny: 2000 Kč bez DPH/ 2420 Kč vč. DPH

V ceně semináře je zahrnuto občerstvení. Účast je závazná. Bezplatné storno akceptujeme do 5 dnů před zahájením semináře. Seminář se uskuteční při minimálním počtu 10 ti osob. Číslo účtu pro platbu 195658274/0300, VS = 21. 9. 2017, do zprávy pro příjemce uveďte vaše IČ.
Na základě zaslaného přihlášení účasti obdrží účastník potvrzení o registraci. Uzávěrka pro přihlášení je do 15. 9. 2017.

BLIŽŠÍ INFORMACE: Jana Hadašová – tel.: 354 426 140, mobil: +420 603 274 294

Přihláška online zde

Související soubory

PozvánkaAdobe AcrobatPDF | 498,49 kBuložit