Reference našich členů

Lázně Františkovy Lázně, a.s. – Jan Doucha, člen představenstva
„S OHK Cheb spolupracujeme již dlouhodobě a to k naší naprosté spokojenosti. Ať se jedná o vzdělávání zaměstnanců, dotační poradenství či partnerství v různých projektech, vždy jsou nám poskytovány kvalitní profesionální služby, od nichž si slibujeme zvýšení naší konkurenceschopnosti.“

Playmobil CZ spol. s r. o. – Martina Wunderlichová, prokuristka
„Využíváme veškerých služeb OHK, které souvisí s činností naší firmy. V první řadě jsou to semináře, za kterými bychom jinak museli dojíždět jinam, což by nebylo tak pohodlné, nebo si zvát lektory přímo do firmy, což by obnášelo mnohem vyšší náklady a určitě bychom nezískali tak zajímavé přednášející. Dále se účastníme projektu Rovné šance a využíváme i poradenství v oblasti jiných dotačních titulů a to i z důvodu nadstandartního přístupu zaměstnanců komory, kteří ochotně pomáhají řešit záležitosti, které jsou nad rámec jejich běžné nabídky služeb.“

Lagarde Spedition spol. s r.o. – Martin Lagarde, jednatel
„Do spolupráce s OHK v Chebu se naše společnost zapojila již v roce 2006. Členství můžeme doporučit na základě vlastních pozitivních zkušeností. Nejvíce oceňujeme profesionalitu a široké spektrum aktivit OHK, které nám byly v řadě situací velice nápomocné. Ze všech společných aktivit zmíníme spolupráci v oblasti vzdělávání a prohlubování finanční gramotnosti zaměstnanců, navazování kontaktů s místní správou a samosprávou a poradenství pro začínající podnikatele.“

Elroz a. s. – Miroslav Hruška, místopředseda představenstva
„Oceňujeme především úsilí OHK Cheb, která se snaží řešit absenci kvalifikované pracovní síly ve výrobních podnicích. Díky ní došlo k navázání spolupráce učňovských a středních škol s výrobními subjekty a situace se začíná zlepšovat. V naší firmě vykonávají v současnosti výrobní praxi 3 studenti ISŠTE Sokolov. Snad mohu konstatovat, že ke vzájemné spokojenosti.“

Zahradní a parková spol. s r.o. – Michael Vlček, jednatel
„Jsme členem OHK Cheb již delší dobu a vždy jsme oceňovali kvalitu a rychlost její práce. Ostatně i proto jsme se rozhodli ve spolupráci s komorou připravit žádost o dotaci na vzdělávání zaměstnanců. Naše výborné zkušenosti se potvrdily i tentokráte, nejen že náš projekt uspěl, ale dokonce se umístil v první desítce. Proto i ve věci administrace projektu jsme se s důvěrou obrátili na komoru.

MINERAL DEKOR s.r.o. – Vladimír Mansfeld, jednatel
„Využili jsme možnosti bezplatného dotačního poradenství a zpracování žádosti o dotaci týmem OHK Cheb. Díky nim se nám již dvakrát podařilo získat dotaci na Inovační vouchery od Karlovarského kraje. Účastníme se také zajímavých seminářů, které nabízí OHK Cheb za velmi přijatelné ceny, některé i úplně zdarma.“

Mgr. Tomáš Fišer, ENGLISH ACADEMY
„Na spolupráci s OHK Cheb si cením možnosti prezentace své firmy a služeb širokému spektru podnikatelské veřejnosti, díky níž jsem zejména na začátku svého podnikání získal cenné kontakty a odstartoval dlouhodobou spolupráci s významnou částí našich současných klientů.“

Nelan spol. s r.o. – Petr Jelínek, jednatel
„Spolupráci s OHK Cheb mohu jen doporučit. Využíváme pravidelně nabídky školení, které jsou na vysoké úrovni a sledují nové trendy v oblasti řízení. Naše spolupráce však není omezena jen na oblast školení. Velkým přínosem je pro naši společnost genderový audit, který u nás proběhl, právě díky komoře. Projekt „Rovné šance v zaměstnání“ nám umožnil vytvořit flexibilní pracovní místo pro maminku vracející se z mateřské dovolené a získat dotaci na mzdové náklady. Také v oblasti propagace naší společnosti je OHK Cheb naším dlouhodobým partnerem.“

KV Arena, s.r.o. – Lucie Švantnerová, vedoucí produkce a marketingu
„Spolupráce KV Areny a KHK Karlovarského kraje má za sebou svůj první rok a musím říci, že úspěšný. KHK Karlovarského kraje nám pomáhá propagovat kulturní, sportovní a společenské akce v regionu. Komunikace je profesionální a s ohledem na zpětnou vazbu též efektivní, což nás velice těší a vzájemné spolupráce si vážíme.“

Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
„Dlouholeté působení hospodářských komor v Karlovarském kraji považujeme za důležitý a tradiční pilíř podpory podnikatelům v regionu a za významnou platformu pro rozvoj přeshraniční spolupráce. Na základě vlastních zkušeností z dlouholeté spolupráce oceňujeme zejména praktickou pomoc podnikatelům v oblasti čerpání dotací a poradenství v oblastech daní a práva, které nabývá na významu zejména v souvislosti s rozsáhlou rekodifikací právního systému ČR.“

CMC-SERVIS Karlovy Vary - Ing. Petr Hejský
„S dosavadním dlouholetým členstvím v bývalé RHK Poohří jsem velmi spokojen a totéž očekávám i od nově vytvořené KHK KK. Zejména mne uspokojuje získávání informací o dění v hospodářské oblasti v ČR i v Karlovarském kraji. Také mne uspokojují kurzy a školení, která se v rámci HK konají v kraji i v blízkém příhraničí.“

Integrovaná střední škola Cheb - Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel školy
„S KHK KK jsme v letech 2011 - 2013 spolupracovali v rámci česko-saského projektu AKONA (Ziel 3/Cíl 3). KHK KK mohu po dvou letech intenzivního partnerství hodnotit pouze jako kvalitního, spolehlivého a odborně zdatného člena celého projektového týmu.“

ept connector s.r.o. - Ing. Tomáš Musil IEn., ředitel závodu
„Chtěl bych Hospodářské komoře poděkovat za skvělou spolupráci a podporu. Pomáhá nám při získání nových kontaktů a při komunikaci především s veřejnými institucemi. Spolupracovali jsme s ní také při zavádění technického odborného vzdělávání žáků a absolventů v naší společnosti. Dále bych chtěl poděkovat hospodářské komoře, že nám pomáhá trvale zlepšovat jméno naší společnosti v regionu.“

AMATI-Denak, s.r.o. - Jiří Štípek, jednatel
„Dlouholetá spolupráce naší firmy s RHK Poohří a nyní s Karlovarskou Hospodářskou Komorou pro nás byla vždy přínosná. Komora se snaží podnikatelům pomáhat a asistovat v mnoha záležitostech, ať už se jedná o vzdělávání a dotace nebo řešení aktuálních problémů, které firma má. Stejně tak je Komora výbornou organizací, která spojuje podnikatelské subjekty a umožňuje jim vzájemné poznávání se a řešení podobných či stejných problémů nebo naopak urovnání sporů.“