Centrum pro dítě a rodinu Valika, o.s.

Centrum pro dítě a rodinu Valika je regionální nezisková organizace, která vznikla za účelem osvětové, publikační a vzdělávací činnosti v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny a náhradní péče, výkonu sociálních služeb a činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí, poskytování školících, poradenských a podpůrných služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a pro zájemce o náhradní péči, spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a společnostmi podílejícími se na péči o ohrožené děti a náhradní péči.

ŽÁDOST ORGANIZACE O PODPORU

Název organizace: Centrum pro dítě a rodinu Valika, o.s.
Adresa: Smetanova 447, 357 31 Horní Slavkov
Kontaktní osoba (telefon, email): Mgr. Petr Najman (zástupce ředitele), 739 69 53 96, najman@valika.cz
Web: www.valika.cz

Kdo jsme (krátký popis činnosti - od kdy fungujeme, proč, čeho jsme dosáhli):
Centrum pro dítě a rodinu Valika je regionální nezisková organizace, která vznikla za účelem
1. osvětové, publikační a vzdělávací činnosti v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny a náhradní péče
2. výkonu sociálních služeb a činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí
3. poskytování školících, poradenských a podpůrných služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a pro zájemce o náhradní péči
4. spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a společnostmi podílejícími se na péči o ohrožené děti a náhradní péči
Centrum Valika bylo založeno 14.6.2013 a o našich dosavadních aktivitách se dočtete na výše uvedených webových stránkách.

Co chceme (finance, věc, služba, popř. jiná forma pomoci) a proč:
Protože poskytujeme terénní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je pro nás nutností osobní automobil. Vzhledem k tomu, že jsme začínající a rozvíjející se organizace je pro nás nereálné koupit si osobní automobil, proto zkoušíme podat tuto žádost. Možností podpory a pomoci je více, a to: 1. úhrady splátek na operativní leasing automobilu, 2. koupě automobilu (i starší, ojeté) nebo 3. Možnost darování referenčního/služebního automobilu.

Co můžeme za podporu nabídnout:
- Potisk osobního automobilu, uvedení informací na webových stránkách organizace
- Samozřejmostí je potvrzení o daru pro daňové účely

 

Související soubory

ŽÁDOST ORGANIZACE O PODPORUAdobe AcrobatPDF | 203,78 kBuložit