Hospic Sv. Jiří, o. p. s.

Hospic Sv. Jiří, o. p. s. je obecně prospěšná společnost se sídlem v Chebu poskytující registrované zdravotní a sociální služby v domácnosti klientů. Našim cílem je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem důstojný odchod z tohoto světa v domácím prostředí a klidné rozloučení s blízkými, s kvalitní léčbou bolesti. Pomůže nám dar Vašeho času, dar věcný i peněžní.

ŽÁDOST ORGANIZACE O PODPORU
Název organizace: Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
Adresa: Svobody 520/3, Cheb 350 02
Kontaktní osoba (telefon, email): Alena Votavová DiS., ředitelka
Tel.: 736432911
Email: hospic@hospiccheb.cz  
Web: www.hospiccheb.cz  

Kdo jsme (krátký popis činnosti - od kdy fungujeme, proč, čeho jsme dosáhli):
Hospic Sv. Jiří, o. p. s. je obecně prospěšná společnost se sídlem v Chebu poskytující registrované zdravotní a sociální služby v domácnosti klientů. Našim cílem je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem důstojný odchod z tohoto světa v domácím prostředí a klidné rozloučení s blízkými, s kvalitní léčbou bolesti, bez nadměrně zatěžujících léčebných procedur a zákroků.
Hospic zahájil svou činnost v polovině února tohoto roku a do nynějška máme již 18 smluv s klienty, průměrný mobilní hospic v ČR má tolik klientů co my za 5 měsíců za celý rok. I to je důkazem potřebnosti této služby, kterou v rámci Karlovarského kraje poskytujeme jako jediní.

Co chceme (finance, věc, služba, popř. jiná forma pomoci) a proč:
O pomoc Vás prosíme proto, že: Český systém zdravotního pojištění, i když spolupracujeme na změně, bohužel zatím s mobilními službami paliativní péče nepočítá. Než se situaci podaří změnit, jsme odkázáni především na příjmy od místní samosprávy (za prvních pět měsíců fungování jsme získali cca 115 tis.), firem, organizací či církví (cca 130 tis.), osobních dárců (cca 110 tis.), benefičních akcí (cca 30 tis.) a, to ovšem opravdu symbolicky, od klientů (cca 13 tis.). Abychom zvládli tento záběhový rok, potřebujeme pro naši službu do konce roku získat ještě více než 500 tis. Kč.

Kolik financí potřebujeme na jeden měsíc?
- Naše měsíční výdaje činí cca 70 000 Kč.
- Z toho 54 000 Kč tvoří osobní náklady zdravotních a sociálních pracovníků, přičemž zdravotní sestry jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Den držení pohotovosti zdravotní sestry stojí 1 200 Kč (50 Kč/hod).
- Úhrady od klientů momentálně činí 150 Kč denně. Jedná se opravdu o symbolickou částku, aby služba byla dostupná pro všechny.

Pomůže nám dar Vašeho času, dar věcný i peněžní

Finanční podpora:
- jednorázový či pravidelný příspěvek v hotovosti nebo převodem na účet Hospice Sv. Jiří: 263 585 434 / 0300
- příspěvkem při nejrůznějších benefičních akcích (např. Svatojiřský koncert, Paliacup, Poutní maraton, Adventní koncert apod.)
Materiální podpora:
- darování nejrůznějších kompenzačních či zdravotních pomůcek
- darování kancelářských potřeb (propisky, tonery, papíry, šanony)
- darování auta, PHM, dálniční známky, parkovací permanentky…
Dobrovolnická podpora - poskytnutí volna Vašim zaměstnancům, kteří by byli ochotni pomoci při:
- pravidelné podpůrné službě v rodinách klientů
- s administrativou v kontaktním místě Hospice
- při získávání jednorázových či dlouhodobých sponzorů z řad jednotlivců, podnikatelů či firem
- se správou internetových stránek a výpočetní techniky
- organizaci benefičních či vzdělávacích akcí Hospice

Velmi budeme vděčni, pokud byste se chtěli stát našimi dlouhodobými partnery a rozhodli se naše službu podporovat nějakou stálou každoměsíční částkou, a to jak letos, tak případně i dále.

Co můžeme za podporu nabídnout:
- uvedení mezi sponzory na našem webu a ve výroční zprávě
- umístění Vašeho loga na našem webu, autě či na jiném místě
- informace o naší činnosti a pozvánky na akce pořádané během roku
- potvrzení o daru, darovací smlouvu či sponzorskou smlouvu

Související soubory

ŽÁDOST ORGANIZACE O PODPORUAdobe AcrobatPDF | 210,69 kBuložit