Krajská exportní konference (27.2.2018)

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a partnery pořádají 28. února v Karlových Varech KRAJSKOU EXPORTNÍ KONFERENCI.

Datum konání: 27. února 2018
Místo konání: budova A, Zastupitelský sál, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, mapa zde

Hlavní témata setkání:

  • aktuální informace o státních nástrojích podpory exportu s důrazem na příklady
  • principy ekonomické diplomacie, asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky
  • právní aspekty realizace obchodního případu
  • nástroje exportního financování a pojištění exportu
  • kurz prezentačních dovedností pro firmy
  • networkingové setkání s vybranými zahraničními diplomaty akreditovanými pro ČR

Novinkou programu letošní série Krajských exportních konferencí je zařazení kurzu prezentačních dovedností pro exportéry provedený experty Diplomatické akademie MZV ČR a také setkání s vybranými zahraničními diplomaty, kteří budou autentickou příležitostí pro účastníky projednat konkrétní možnosti průniku na mimoevropské trhy. Cílem bude zároveň představit zahraničním diplomatům potenciál regionu včetně stěžejních oborů.

Našim cílem je také oslovit tzv. nové exportéry, tedy firmy, které mají zajímavý produkt či službu a o jejich exportu zatím jen uvažují.

Rozdílem oproti jiným podobným akcím bude kladený důraz na praktičnost s důrazem na kvalitní prezentaci českých exportérů směrem k zahraničním partnerům a klíčovým institucím.

Uzávěrka pro přihlášení je do 22. 2. 2018. Z organizačních důvodů prosíme o vyplnění on line přihlášky zde.

Podrobný program je uveden v pozvánce. Můžete si ji stáhnout níže.

Související soubory

Pozvánka (program, bližší informace)Adobe AcrobatPDF | 141,63 kBuložit