Podnikatelská mise do Mongolska

I v letošním roce organizuje Hospodářská komora České republiky ve spolupráci se ZÚ Ulánbátar, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zahraničních věcí podnikatelskou misi do Mongolska, která se uskuteční ve dnech 10. – 15. 9. 2017. Mise se uskutečňuje za podpory projektu ekonomické diplomacie (Proped).

Na přípravě mise rovněž spolupracujeme s Mongolskou hospodářskou komorou a Česko-mongolskou smíšenou obchodní komorou.

Kromě tradičních oborů jako je energetika, důlní technologie, stavebnictví, dopravní infrastruktura, strojírenství je letošní mise více zaměřena na zemědělství a zemědělské technologie, včetně živočišné výroby, přípravků pro vakcinaci a dále na potravinářství a potravinářské technologie a další obory.

V plánu je kromě podnikatelského setkání v Ulánbátaru rovněž návštěva Erdenetu a jednání s místními podnikateli, včetně přijetí u guvernéra Bulganského kraje. Plánujeme rovněž setkání s oběma municipalitami.

Výše účastnického poplatku je Euro 1850,-, který zahrnuje dopravu leteckou linkou, zajištění mongolského víza, ubytování se snídaní v centru Ulánbátaru a Erdenetu. Dále zahrnuje podíly na místních transferech, pronájmy jednacích prostor, organizace firemních jednání, organizační náklady spojené s přípravou mise a služby pracovníka HK ČR po celou dobu mise. Pokud Vaše firma nemůže uhradit účastnický poplatek v EUR, je stanoven ekvivalent ve výši 49.400,- Kč. Tuto skutečnost však vyznačte v závazné přihlášce.

Vedoucím podnikatelské delegace bude viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář. Předpokládáme rovněž účast náměstka MZV a představitele Ministerstva zemědělství.

V případě Vašeho zájmu o účast zašlete prosím sken vyplněné a podepsané přihlášky na email talafus@komora.cz v termínu do 21. 7. 2017.

Pokud nemáte dlouhodobé mongolské vízum je třeba zajistit vstupní vízum, pro které bude třeba vyplnit vstupní vízový formulář, 2x foto a dodat fyzicky Váš pas s minimální platností 6 měsíců.

Bližší informace:

Ing. Petr Talafús
zástupce ředitele – zahraniční odbor

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
telefon: 266 721 499
talafus@komora.cz | www.komora.cz