Podnikatelská mise Komory SNS s ministrem Jiřím Havlíčkem do Astany

Komora pro hospodářské styky se SNS zve podnikatele na speciální podnikatelskou misi s ministrem průmyslu a obchodu ČR panem Jiřím Havlíčkem. Podnikatelská mise Komory SNS do hlavního města Kazachstánu Astany se uskuteční ve dnech 22. – 24. srpna 2017.

V rámci mise se bude konat česko – kazachstánské podnikatelské fórum s B2B dvoustrannými jednáními s místními partnery a navštívíme mezinárodní výstavu EXPO ASTANA 2017. Partnerem pro přípravu mise na kazachstánské straně je Zahraničně obchodní komora Kazachstánu, která nám přislíbila pomoc při přípravě podnikatelského fóra a zajištění dvoustranných jednání.

S ohledem na skutečnost, že se v Astaně koná od 10.6. do 10.9. mezinárodní výstava EXP ASTANA 2017 (za účasti více než stovky zemí) a místní komora je angažována v její realizaci, jsme nuceni zaslat našim partnerům do Kazachstánu seznam zúčastněných firem s velkým předstihem. Proto je uzávěrka přihlášek stanovena na 15. červen 2017.

Přihlášku a firemní profil prosím zašlete na adresu – trushko@komora.cz.

Související soubory

PřihláškaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 24,93 kBuložit