Tuzemský cestovní ruch potřebuje liberální, přitom však férové podmínky pro podnikání, pomohl by i nový zákon o podpoře cestovního ruchu

Podnikatelé by uvítali vznik nového zákona o podpoře cestovního ruchu, který by jim zjednodušil a zpřehlednil orientaci v jejich oboru. Vyplývá to z ankety mezi firmami působícími v oblasti…

celý článek

Podnikatelům se konečně uleví od byrokracie. „Podnikatelský PES“ chystaný Hospodářskou komorou jim zpřehlední zákonné povinnosti

Počínaje rokem 2018 začnou mít podnikatelé ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů. Napříč politickým spektrem získala Hospodářská komora podporu pro zavedení elektronického…

celý článek

Příručka Veřejné zakázky 2016

Hospodářská komora ČR připravila pro podnikatele příručku Veřejné zakázky 2016, která přehledně a srozumitelně představuje nový zákon o zadávání veřejných zakázek.

celý článek

Problémy právního charakteru v přeshraniční spolupráci s německými partnery

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje informuje podnikatele z regionu o možnosti řešit své aktuální problémy právního charakteru s německými partnery prostřednictvím nově otevřené…

celý článek

Alternativní řešení pracovněprávních sporů - 11. díl

V pokračování našeho seriálu, kdy jsme se naposledy věnovali a začali věnovat vyjednávacím stylům, přistupme k dalšímu stylu, a tím je: PRINCIPIÁLNÍ VYJEDNÁVÁNÍ.

celý článek

Alternativní řešení pracovněprávních sporů - 10. díl

V návaznosti na předchozí díly našeho seriálu věnovaného mediaci a ostatním způsobům alternativního řešení pracovněprávních sporů se v tomto dílu budeme zabývat vyjednáváním jako prostředkem mediace…

celý článek

E-VÝZVA - řešení vašich pohledávek

Hospodářská komora České republiky a CASH ENGINEERING s. r. o. představují společný projekt s názvem E-VÝZVA, jehož cílem je pomoci malým a středním podnikatelům eliminovat jejich případnou…

celý článek

Alternativní řešení pracovněprávních sporů - 9. díl

V minulém díle našeho seriálu věnovanému alternativním způsobům řešení pracovněprávních vztahů jsme se věnovali brainstormingu jako metodě užívané v rámci fáze mediačního procesu, kterou jsme si označili…

celý článek

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

Hospodářská komora ČR uveřejnila na svém webu informace týkající se kontroly kotlů – spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž provozovatel je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického…

celý článek

Alternativní řešení pracovněprávních sporů - 8. díl

Jak bylo řečeno v předchozím díle, bude problematika další fáze v celém strukturovaném procesu mediace nebo mediačního řízení, kterou jsem nazval „Hledání možností“, a která bývá v odborné…

celý článek

Alternativní řešení pracovněprávních sporů - 7. díl (Mediace jako způsob řešení pracovněprávních sporů)

Vítám Vás po čase dovolených a prázdnin u dalšího pokračování našeho seriálu věnovanému alternativnímu řešení pracovněprávních sporů mediací. V tomto dílu se seznámíme s na první pohled…

celý článek

Alternativní řešení pracovněprávních sporů - 6. díl (Porozumění zájmům)

V předchozím dílu věnovanému fázi zahájení mediace jsem slíbil, že se v tomto dílu budeme zabývat pokračováním praktického příkladu pracovněprávního sporu, na němž si vysvětlíme praktickou stránku…

celý článek

Alternativní řešení pracovněprávních sporů - 5. díl (Získávání informací)

V předchozím dílu věnovanému fázi zahájení mediace jsem slíbil, že se v tomto dílu budeme opět zabývat praktickým příkladem pracovněprávního sporu, na němž si ukážeme praktickou stránku využití mediace…

celý článek

Alternativní řešení pracovněprávních sporů - 4. díl (Zahájení mediace)

V předchozích dílech věnovaných mediaci jako jednomu z alternativních způsobů řešení pracovněprávních sporů, mimo řízení soudní, jsme se zabývali teoretickými východisky pro uplatnění mediace, definicemi…

celý článek

Alternativní řešení pracovněprávních sporů - 3. díl (Příklad užití mediace při ukončení pracovního poměru)

V našem druhém dílu seriálu věnovanému alternativním řešením pracovněprávních sporů, jsme začali zabývat mediací, jako jedním ze způsobů řešení konfliktů z pracovněprávních vztahů. A to fází mediace,…

celý článek

1 2 následujícíposlední