Firma Abydos zaměstnává i čerstvé absolventy

Firma se aktivně zapojila do projektu Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje na podporu zaměstnanosti absolventů škol a zúčastnila se burz práce, zorganizovala exkurze pro studenty a zaměstnala absolventku školy na pozici administrativní pracovnice.

„Málo pracovních zkušeností a málo praktických znalostí a dovedností. To je bariéra, která dlouhodobě dělá z absolventů a absolventek středních i vysokých škol skupinu ohroženou na trhu práce. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje se rozhodla, že bude bariéru mezi absolventy a zaměstnavateli zmenšovat, a připravila projekt, který pomáhá absolventům v regionu se získáním prvního zaměstnání. Jsme rádi, že se řada firem z regionu do našeho projektu aktivně zapojila“, uvedla manažerka projektu Ze školy odpovědně na trh práce Lenka Bílková.

Na burzách pracovních příležitostí, které se konaly začátkem roku v Chebu, Sokolově a Karlových Varech, nabízeli personalisté z firmy Abydos volné pracovní pozice uchazečům o práci a studentům posledních ročníků středních a vysokých škol z regionu. „Stejně jako ostatní strojírenské firmy z regionu, i my se potýkáme s nedostatkem zaměstnanců zejména v technických profesích, proto vítáme jakoukoliv aktivitu, která nám pomůže kvalifikované pracovníky sehnat,“ uvedl Martin Zährl, vedoucí personálního oddělení.

V průběhu dubna a května přivítala firma na exkurzi studenty a učně posledních ročníků technických oborů z ISŠTE Sokolov, kteří zatímco se připravují na maturitu a závěrečné zkoušky, zároveň také přemýšlejí o svém uplatnění po jejich úspěšném složení. „Exkurzemi se snažíme udržovat kontakt žáka s firemním prostředím, chceme docílit toho, aby měl reálnou představu, jak to ve výrobním podniku může vypadat. U studentů posledních ročníků se rovnou i bavíme o možnostech nastoupit po úspěšném absolvování školy do pracovního poměru,“ vysvětluje Martin Zährl.

Účastníci exkurzí ve firmě sice zatím zájem o práci ve firmě neprojevili, ale firma Abydos nyní vyjednává o zaměstnání čerstvé absolventky ISŠTE Sokolov na pozici administrativní pracovnice. Dále firma nabízí v současné době volná pracovní místa na pozicích kontrolor/ka, asistent/ka směny, expeditér/ka, která jsou vhodná i pro absolventy škol. „Výhodu zaměstnávání absolventů spatřujeme zejména v možnosti věnovat se rozvoji mladého člověka od počátku jeho kariéry. Správné zhodnocení jeho silných stránek a nastavení vhodné pozice vede k dlouhodobější perspektivě vzájemného vztahu,“ dodává vedoucí personálního oddělení.

Krajská hospodářská komora zprostředkovala v rámci projektu zaměstnání 25 absolventům škol u svých členských firem a plánuje pokračovat i v dalších aktivitách jako jsou exkurze u zaměstnavatelů, burzy pracovních příležitostí a motivační workshopy pro studenty.