Ze školy odpovědně na trh práce II.

24.02.2019

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú. nositel Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje realizuje projekt „Ze školy odpovědně[…]

Více

Zákon o znalcích potřebuje úpravy

17.01.2018

Podle členské základny Hospodářské komory znalecké posudky, které se užívají například v soudním a správním řízení jako důkazy, trpí kolísavou kvalitou, a proto by právě jejich zkvalitnění mohlo být jedním z přínosů nového zákona o znalcích, který měla dnes na programu vláda. Ministr spravedlnosti jej ale dnes předložil vládě znovu v podobě, která nezohledňuje všechny odborné připomínky Hospodářské komory a kterou kritizovali už i poslanci během prvního čtení. Dostane-li se zákon na jednání Poslanecké sněmovny, Hospodářská komora bude apelovat na poslance, aby provedli významné změny.

Více

Hospodářská komora požaduje zrušení mýtného tendru

15.01.2018

Kvůli nekoncepčnosti v přípravě mýtného tendru, přehlížení zájmu nejen veřejnosti a záměru rozšířit zpoplatnění silnic I. třídy po roce 2019 o dalších 910 km bude Hospodářská komora na zítřejším pracovním jednání na ministerstvu dopravy nadále požadovat, aby resort mýtný tendr zrušil.

Více

Příručka pro podnikání 2017

30.10.2017

Hospodářská komora ČR aktualizovala svého stručného průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky pod názvem Příručka pro podnikání 2017.

Více

Příručka k datovým schránkám 2016

30.10.2017

Vzájemné doručování úředních dokumentů v papírové podobě se v České republice stalo od 1. července 2009 z velké části minulostí. V účinnost vstoupil zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon“). Ten fakticky zrovnoprávnil elektronickou a papírovou formu komunikace, a to prostřednictvím tzv. datových schránek. Povinně je ze zákona musí používat nejen veškeré orgány veřejné moci, kterým tuto povinnost elektronické komunikace zákon ukládá, ale i právnické osoby. Fyzickým osobám (a to i nepodnikajícím) dává zákon možnost volby – chtějí-li si komunikaci zjednodušit, usnadnit a zlevnit, mohou si datovou schránku nechat zřídit na vlastní žádost.

Více

Příručka k GDPR

30.10.2017

Od 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů. Konkrétně vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

Více

Příručky kontroly

30.10.2017

Vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu souvisejících i s nově účinnými zákony (např. zákon o elektronické evidenci tržeb), se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím série příruček, které podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Více