Příručky pro podnikatele

Příručka pro podnikání 2021

07.06.2021

Stručný průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností[…]

Více

Příručka pro podnikání 2019

11.11.2019

Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost[…]

Více

Příručka k datovým schránkám 2016

30.10.2017

Vzájemné doručování úředních dokumentů v papírové podobě se v České republice stalo od 1. července 2009 z velké části minulostí. V účinnost vstoupil zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon“). Ten fakticky zrovnoprávnil elektronickou a papírovou formu komunikace, a to prostřednictvím tzv. datových schránek. Povinně je ze zákona musí používat nejen veškeré orgány veřejné moci, kterým tuto povinnost elektronické komunikace zákon ukládá, ale i právnické osoby. Fyzickým osobám (a to i nepodnikajícím) dává zákon možnost volby – chtějí-li si komunikaci zjednodušit, usnadnit a zlevnit, mohou si datovou schránku nechat zřídit na vlastní žádost.

Více

Příručka k GDPR

30.10.2017

Od 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů. Konkrétně vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

Více

Příručky kontroly

30.10.2017

Vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu souvisejících i s nově účinnými zákony (např. zákon o elektronické evidenci tržeb), se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím série příruček, které podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Více

Příručka k veřejným zakázkám

30.10.2017

V roce 2014 schválila Rada Evropské unie 3 nové směrnice, které s problematikou veřejných zakázek úzce souvisejí. Významnou roli hrálo také to, že zákon o veřejných zakázkách byl dlouhodobě předmětem kritiky ze strany odborné veřejnosti zejména z důvodu své komplikovanosti a nepřehlednosti. Ministerstvo pro místní rozvoj na tuto kritiku zareagovalo návrhem nového zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým mimo jiné tyto nové směrnice zapracovalo do českého právního řádu.

Více

Příručka Zaměstnávání cizinců

30.10.2017

Na Hospodářské komoře České republiky jsme v každodenním kontaktu s podnikateli a vnímáme stále intenzivněji, jak je pro české firmy prakticky nemožné sehnat nové zaměstnance a jsou proto stále častěji nuceny obracet se na zahraniční pracovní trhy. Tato příručka vzniká v době, kdy má Česká republika nejnižší nezaměstnanost v EU a české firmy jsou nuceny investovat nemalé finanční prostředky k přilákání pracovní síly ze zahraničí.

Více
1 2