Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb

20.02.2014

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje je jedním z partnerů projektu realizovaným Integrovanou střední školou Cheb, jehož cílem je modernizace a revitalizace studijního prostředí v ISŠ Cheb. Důvodem k zapojení KHK KK jako partnera projektu je zejména propojení praxe s odborným a praktickým vzděláváním.

Informace o projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“

reg.č. projektu CZ.1.09/1.3.00/41.00970

Projekt řeší modernizaci stávající školské budovy a provedení přístavby třípodlažního učebního pavilonu. Stavba bude určena pro speciální odborné učebny. Záměrem je umístit a integrovat učebny odborného a praktického vzdělávání do jednoho místa, tím integrovat studenty ze stávajících několika zařízení situovaných po městě i mimo město a zajistit vhodnou dostupnost pro studenty a centralizaci pedagogické činnosti. Bude tak zajištěn optimální provoz spolu souvisejících oborů v jednom areálu a studenti i personál nebudou nuceni k neustálým přesunům do jiných budov. Technickým dovybavením, dostavbou a celkovou modernizací budou vytvořeny podmínky pro moderní výuku žáků na odpovídající evropské úrovni a bude zvýšena kvalita užívání v návaznosti na zkulturnění prostředí. Nové prostředí bude vyhovovat nárokům, které s sebou dnešní školství přináší. Komplex modernizovaného stávajícího objektu a nové přístavby se stane nezpochybnitelnou startovací čárou pro mladé lidi v regionu, kteří mají jen s kvalitním vzděláním šanci na úspěch na trhu práce. Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ je naplánován jako jednoetapový. Přípravná fáze projektu začala v březnu 2011, kdy projektový tým začal připravovat podklady k žádosti o dotaci do operačního programu ROP NUTS II Severozápad. Stavební práce budou ukončeny do 31.8.2013.

Aktuální informace o realizaci projektu Září 2012

Příprava staveniště Zahájení stavebních prací – bourací práce Říjen 2012 Budování základových pasů Bourací práce ve staré budově Provádění ležaté kanalizace novostavby Listopad 2012 Bourací práce ve staré budově Vyzdívky novostavby pavilonu Prosinec 2012 Vyzdívky novostavby pavilonu Bourací práce ve staré budově Příprava pro elektroinstalaci Leden 2013 Betonáž věnců novostavby Vyzdívky příček a zárubní v rekonstruované budově Provádění elektroinstalací Únor 2013 Montáže schodišť v novostavbě Montáž výtahové šachty Provádění elektroinstalací Březen a duben 2013 Montáže stropů a schodišť v novostavbě Armování věnců v novostavbě Odstraňování omítek v rekonstruované budově Zdění sociálních zařízení Květen 2013 Osazování oken v novostavbě Provádění novách omítek v rekonstruované budově Červen 2013 střecha nad novou přístavbou, zazdívání instalací, omítky, elektro, ZTI, venkovní kanalizace, výtah, SDK – podhledy Červenec 2013 střecha nad novou přístavbou, zazdívání instalací, omítky, elektro, ZTI, venkovní kanalizace, SDK – podhledy, střecha nad novostavbou, instalace VZT, malby, instalace oplocení Srpen 2013 střecha nad novou přístavbou, zazdívání instalací, omítky, elektro, ZTI, venkovní kanalizace, SDK – podhledy, střecha nad novostavbou, instalace VZT, malby, KZP Září 2013 zazdívání instalací ,omítky, elektro ,ZTI, , SDK – podhledy, střecha nad novostavbou, malby, instalace KZP, vyrovnávání podlah Říjen 2013 zazdívání instalací ,omítky, elektro ,ZTI, , SDK – podhledy, , malby, vyrovnávání podlah, zaklápění podhledů, obklady, komunikace severní část a dvůr, oplocení, ÚT Listopad 2013 omítky, elektro ,ZTI, , SDK – podhledy, , malby, vyrovnávání podlah , zaklápění podhledů, obklady, komunikace severní část a dvůr, oplocení, ÚT, vnitřní dveře, finální krytiny, podlahové stěrky

Vizualizace 1 ; Vizualizace 2 ; Vizualizace 3 ; Vizualizace 4 ; Vizualizace 5 ; Vizualizace 6 ; Vizualizace 7