Členský příspěvek

Výše členského příspěvku za členství v Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje se řídí Příspěvkovým řádem Hospodářské komory České republiky.

Je členský příspěvek uznatelný jako daňový náklad pro podnikatele?

Zákonem č. 545/2005 Sb. byl novelizován zákon o daních z příjmů a též § 24 odst. 2 písm. d) . Znamená to, že s účinností od 1.1.2006 jsou daňově uznatelné příspěvky též Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR do výše 0,5% úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání.

Členský příspěvek a DPH

Členský příspěvek není předmětem DPH.