Přihláška ke členství

Přihlášku ke členství si můžete stáhnout níže.

V přiloženém souboru je formulář ve formátu MS Word s přihláškou ke členství v Hospodářské komoře. Vyplněnou ji pak můžete zaslat na adresu Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33
350 02 Cheb
Tel.: +420 354 426 140
Fax: +420 354 426 138
E-mail: info@khkkk.cz