Proč se stát členem

Hlavní důvody pro členství v Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje:

  1. KHK Karlovarského kraje nabízí rozsáhlou poradenskou (právní, ekonomickou) činnost v oblasti podnikání jejích členů, možnosti čerpání peněz pro podnikatele ze strukturálních fondů EU, pořádání odborných vzdělávacích akcí atd.
  2. Komora zastupuje zájmy členských firem v organizacích na podporu podnikání v tuzemsku i v zahraničí.
  3. Členové jsou pravidelně a průběžně informováni o činnosti a připravovaných akcích KHK Karlovarského kraje a HK ČR.
  4. Člen komory je zvýhodněn slevou na všechny akce pořádané KHK Karlovarského kraje.
  5. KHK Karlovarského kraje reprezentuje podnikatele při jednání se státní správou a místní samosprávou.
  6. Člen KHK Karlovarského kraje má možnost prezentace na webových stránkách www.khkkk.cz.