Nabídka pro hlavní partnery

Firmy, které se rozhodnou stát Hlavním partnerem Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, mají možnost využít výhodného balíčku služeb. Tento balíček obsahuje níže uvedené propagační nástroje.

Propagační nástroje:

1. Propagace na akcích pořádaných KHK KK v Karlovarském kraji

(Cheb, Sokolov, Karlovy Vary) – umístění reklamního banneru, propagačních letáků – cca 35 akcí ročně (semináře, setkání podnikatelů, burzy pracovních příležitostí, shromáždění delegátů…), cca 1000 účastníků akcí

2. Propagace v prostorách úřadů KHK KK v Chebu a Sokolově

umístění reklamního banneru, propagačních letáků

3. Logo partnera na hlavní stránce webu KHK KK s proklikem na web partnera

(cca 1400 návštěv a cca 4700 zobrazených stránek za měsíc, trend vzestupný)

4. Logo partnera na přední straně Infolistů KHK KK

(elektronický zpravodaj rozesílaný členům KHK KK, ostatním firmám z regionu, zástupcům samospráv atd. na cca 1500 kontaktů) – 6 x ročně

5. Inzerce v Infolistech KHK KK

inzerát, PR článek (elektronický zpravodaj rozesílaný členům KHK KK, ostatním firmám z regionu, zástupcům samospráv atd. na cca 1500 kontaktů) – 6x ročně

6. Logo partnera na informačních letácích KHK KK

cca 1000 rozdaných letáků ročně

7. Logo partnera v Aktualitách KHK KK

krátký informační přehled zasílaný členům KHK KK, ostatním firmám z regionu, zástupcům samospráv atd. na cca 1500 kontaktů – 26 x ročně

8. Prezentace na webu KHK KK v sekci Slevový systém pro členy KHK KK

9. Propagace na sociálních sítích KHK KK (Facebook, Instagram, LinkedIn)

ve formě zajímavých informací a slev pro členy KHK KK (1350 sledujících) – 6x ročně

Cena za roční partnerství „Hlavní partner“
50 000,- Kč (bez DPH)