1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS 21

27.03.2024

MAS 21, o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu OP TAK – Technologie pro MAS 21.

Datum zahájení příjmu projektových záměrů: 2. 4. 2024, 12:00 hod.

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 10. 5. 2024, 12:00 hod.

 

Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech:

1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS 21

Příloha č. 1 – Formulář projektového/podnikatelského záměru

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení pro výzvu č. 1

Příloha č. 3 – Směrnice MAS 21 č. 10/2024 pro Programový rámec OP TAK

Kontrolní list administrativní kontroly

 

Manažerka OP TAK: Ing. Daniela Strnadová, tel. 608 124 003, e-mail: strnadova@mas21.cz