23. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje

04.06.2024

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy Vary vyhlašují soutěž „Stavby Karlovarského kraje“, která bude probíhat v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2024.

Soutěž slouží k podpoře kvalitních velkých i malých staveb v Karlovarském kraji a ke zviditelnění stavebních, projekčních a investorských firem. Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví.

Jedná se o 23. ročník tradiční přehlídky a soutěže o nejlepší stavbu a projekt, kde jsme v uplynulých 22 letech představili 630 staveb a návrhů. Stavaři všech profesí – architekti, projektanti, zhotovitelé, investoři – pokračují i ve ztížených podmínkách v posledních letech ve svých činnostech. Ti všichni by se měli podělit o své nejlepší výsledky, stavby a projekty a předvést je veřejnosti, zároveň tím podpořit patriotismus a hrdost na krásné stavby v Karlovarském kraji.

Do 23. ročníku soutěže lze přihlásit novostavby či rekonstrukce budov a veřejných prostor i interiéry staveb dokončené v předchozích 3 letech. Zároveň je možno přihlásit projekty, urbanistické a architektonické studie připravované k realizaci za období uplynulých 5 let. Přihlašovatelem stavby může být investor, architekt, projektant, zhotovitel i majitel.

Návrhy je možné zaslat nejpozději do 30.dubna 2024. Návrhy zasílejte pomocí formuláře: https://www.stavbykarlovarska.cz/cz/prihlaska

Fotografie a textové dokumenty posílejte přes www.uschovna.cz na emailovou adresu rsskv@rsskv.cz. Odesílací e-mail použijte stejný, jako byl uveden v přihlášce.