Setkání podnikatelů s hejtmankou Karlovarského kraje

20.06.2018

Krajská hospodářská komora zorganizovala setkání podnikatelů s hejtmankou Karlovarského kraje.

Zájem podnikatelů byl velký, zúčastnilo se ho 35 zástupců firem. Jana Vildumetzová s nimi diskutovala o možnosti provázat podnikatelskou sféru a učňovské školství tak, aby se postupně řešil problém nedostatku řemeslníků v profesích, jako je zámečník nebo svářeč. Mluvilo se také o zajištění dopravní obslužnosti, přičemž do vyhlašované soutěže chce kraj zahrnout i malé dopravce.

Zástupci firem se zajímali také o zápis lázeňských měst na Seznam UNESCO, jehož přípravy ještě stále pokračují, řeč byla i o zaměstnávání ukrajinských lékařů v krajských nemocnicích a v lázních. Hejtmanka připomněla, že na základě apelu hejtmanů se podařilo dojít k dohodě s ministerstvem zdravotnictví a docílit pokračování projektu Ukrajina.

Mluvilo se i o situaci v porcelánkách a keramickém průmyslu, o možnosti větší propagace našeho kraje jako regionu skla a porcelánu, o změně oborů a názvu současné Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech. „Považujeme osobní setkávání a interakci politiků a podnikatelů za pilíř komunikace, která jediná může dále pomáhat rozvíjet náš kraj. Vážíme si, že vedení Karlovarského kraje chce s podnikateli mluvit, naslouchat, co je reálně trápí při podnikání u nás v kraji a následně řešit vše, co je v jeho silách a kompetenci společně s námi. V organizaci podobných setkání chceme i nadále pokračovat,“ uvedl Stanislav Kříž, ředitel KHK KK.