Brexit a Certifikát o původu zboží

07.02.2020

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (VB) od 1.2.2020 není členem EU. Současně, ale od 1.2.2020 do 31.12.2020 platí přechodné období. Tzn., že v praxi nedochází k žádné změně.

Zboží původem z VB je považováno za původní v EU (také z pohledu certifikátu o původu zboží). Nadále potvrzujeme původ zboží z VB za cenu pro zboží z EU. Přeprava zboží mezi VB a EU, VB a ČR, ČR a VB je nadále považována za přepravu vnitrounijní, neboli za přepravu v rámci vnitřního trhu EU. Tzn. bez bariér, bez celních formalit a kontrol, bez placení cla a bez použití karnetu ATA.