Aktuálně otevřené soutěže Technologické agentury ČR

03.05.2022

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje informuje své členy a firmy z regionu o aktuálně otevřených soutěžích Technologické agentury ČR.

 

Program TREND, 6.VS, podprogram 1 Technologičtí lídři

soutěžní lhůta: 28.4.2022 – 16.6.2022

alokace na soutěž: 2 mld. Kč

max. výše podpory na projekt: 25 mil. Kč

max. intenzita podpory na projekt: 70 %

uchazeči: hlavní uchazeč pouze podnik (musí mít 2 letou účetní historii), může být jediným řešitelem nebo spolupracovat s dalším podnikem či výzkumnou organizací

Cílem je podpořit vlastní výzkumně-vývojové činnosti podniků s důrazem na aplikační potenciál výsledků a dále podpořit spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi.

Podpořené projekty by měly přispět ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti, realizaci přelomových (technologicky významných) řešení umožňujících rozšířit trhy v zahraničí, posunout se výše v globálních hodnotových řetězcích apod.

Více informací k soutěži plus potřebné dokumenty najdete zde.

 

Program TREND, 7.VS, podprogram 1

soutěžní lhůta: 28.4.2022 – 13.6.2022

alokace na soutěž: 300 mil. Kč

max. výše podpory na projekt: 15 mil. Kč

max. intenzita podpory na projekt: 70 %

uchazeči: hlavní uchazeč pouze podnik (musí mít 2 letou účetní historii), může být jediným řešitelem nebo spolupůracovat s dalším podnikem či výzkumnou organizací

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývajících se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice „Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G“.

Více informací k soutěži plus potřebné dokumenty najdete zde.

 

Program DOPRAVA 2020+, 4.VS

soutěžní lhůta: 7.4.2022 – 1.6.2022

alokace na soutěž: 495 mil. Kč

max. výše podpory na projekt: 50 mil. Kč

max. intenzita podpory na projekt: 80 %

uchazeči: podniky, výzkumné organizace, ostatní uchazeči povolení zadávací dokumentací

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor takovým způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Více informací k soutěži plus potřebné dokumenty najdete zde.

 

M-ERA.NET, CALL 2022

Mezinárodní výzva, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací.

soutěžní lhůta: 15.3.2022 – 15.6.2022

alokace: 1.000.000 EUR

max. výše podpory na projekt: 350.000 EUR

max. intenzita podpory na projekt: 85 %

uchazeči: podniky, výzkumné organizace

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU).

Více informací k výzvě, tematickému zaměření a zapojeným zemím najdete zde.