Aktuální informace z Karlovarského kraje k ukrajinské krizi

01.03.2022

Připravuje se organizovaný transport uprchlíků do KVK z ČR a SR.

• V KV Aréně v Karlových Varech se pro Karlovarský kraj zřizuje „krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině“ dále jen KACPU. KACPU bude sloužit k registraci uprchlíků z UA (OAMP), lustraci uprchlíků z UA (PČR), pojištění (VZP), zajištění ubytování v rámci KVK prostřednictvím „umístěnek“, zajištění humanitární pomoc (strava, hygienické prostředky, léky apod.), zajištění psychologické a duchovní pomoci a dopravy do místa ubytování. Tímto centrem budou muset prosít všichni uprchlíci (včetně uprchlíků, kteří do ČR nepřicestovali oficiálním transportem). Mimo oficiální transporty má povinnost registrovat ubytovatel.

• Vzniká celorepubliková databáze, do které bude zapisována zásadní humanitární pomoc (nabídka i poptávka) přístup do ní budou mít krajské úřady a HZS krajů.

• Bude zřízena informační linka pro občany ČR, na které pracovníci budou přijímat nabídky na poskytnutí humanitární pomoci z KVK. Tuto linku mohou využívat také starostové obcí k získání informací a k nabídce humanitární pomoci. Linka bude zřízena 1.3.2022 v podvečerních hodinách. O jejím zřízení budete informování.

• Krajský úřad provádí sběr dat od obcí v KVK k možnostem ubytování. Ubytování uprchlíků bude propláceno z rozpočtu kraje (státu) a budou za stropovány na určitou částku.

• Uprchlíci mohou být zaměstnáváni a čerpat dávky pomoci v hmotné nouzi.

• Aktuálně požadovaná pomoc je pomoc finanční prostřednictvím veřejných sbírek ověřených organizací a nabídka možných ubytovacích kapacit. O oficiálně poptávaných komoditách humanitární pomoci budou obce informovány prostřednictvím hasičského záchranného sboru a krizových štábů.