Aktuální sdělení prezidenta HK ČR k energetické situaci

22.07.2022

Vážení členové hospodářské komory,

navazuji tímto na mé předchozí vyjádření k vývoji složité situace v energetice. Zprávy z médií i od řady našich členů značí, že se musíme připravit na těžké období. Přesto bych Vás hned na úvod rád ujistil, že se se svými kolegy na Hospodářské komoře maximálně snažíme spolupracovat s vládou a dalšími klíčovými aktéry na minimalizaci negativních vlivů a tíživých důsledků vysokých cen a vůbec dostupnosti nejenom zemního plynu.

V tomto týdnu jsem se sešel společně s dalšími představiteli organizací zastupujících podnikatele s ekonomickými ministry a sociálními partnery, abychom společně řešili zajištění dodávek plynu pro technologickou výrobu a blížící se topnou sezónu. Chtěl bych Vás ujistit, že zbavit se závislosti na ruském plynu a hledat alternativní cesty k zásobování zemním plynem z jiných teritorií se vládě poměrně daří. Apeloval jsem však na vládu, aby ve svých krocích v žádném případě nepolevovala.

Přes všechny znepokojující informace o odstávce plynovodu Nord Stream 1 nevypadá průběžné plnění zásobníků zcela beznadějně. Věřím, že se tok zemního plynu z jiných teritorií do ČR nezastaví. Čísla ministerstva průmyslu a obchodu o naplněnosti zásobníků plynu na území ČR a o sjednané kapacitě v plovoucím nizozemském terminálu naznačují, že jsou již nyní vytvořeny zásoby zajišťující dvě třetiny roční spotřeby plynu pro nadcházející topnou sezónu, resp. období od podzimu 2022 do jara 2023. Je však jasné, že bez významných úspor ve firmách i domácnostech se v následujících měsících neobejdeme.

Co je pro mě naopak velmi znepokojující, je informace o tom, že vláda nehodlá zavést opatření na zmírnění dopadů vysokých cen elektřiny a plynu podle Dočasného krizového rámce. Mělo to být zásadní řešení pro firmy postižené dopadem vysokých cen energií, protože žádné jiné opatření, které zatím bylo přijato nebo se o něm uvažuje, totiž zdražování speciálně plynu pro firmy neřeší. Přes vědomí dopadu takových přímých kompenzací na omezené rozpočtové možnosti státu vnímáme ústup vlády od řadu týdnů společně připravovaného programu s rychlým efektem pomoci tak, že se vláda otočila k podnikatelské veřejnosti zády.

Další podrobnosti o jednání s vládou a sociálními partnery se dozvíte v tiskové zprávě ZDE. Na setkání navážeme v příštím týdnu, kde se k palčivým tématům společně s vrcholnými představiteli vlády vrátíme.

Upozornil jsem také pana ministra Síkelu, že jsme znepokojeni nedostatečnou komunikací. Není pro mě akceptovatelné, aby firmám nepřicházely informace, ať už jsou pozitivního či negativního charakteru. Tento informační deficit neumožňuje pružně reagovat a přizpůsobovat se situaci. To že je nutné komunikaci ze strany vlády akcelerovat a zkvalitnit potvrzuje také šetření, které Hospodářská komora ČR realizovala na začátku července t.r., do kterého se mnozí z Vás zapojili a s jehož výsledky se můžete seznámit ZDE. Rád bych tímto poděkoval každému, kdo se do ankety zapojil. Stejně tak poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojují do připomínkování legislativy. Právě v posledních týdnech se stoupá množství různých návrhů v souvislosti s hledáním legislativních řešení tíživé energetické situace. Jako příklad mohu uvést novelu vyhlášky o stavu nouze v plynárenství, ke které jsme jako Hospodářská komora uplatnili zásadní připomínky, jejichž drtivá většina byla ze strany rezortu průmyslu a obchodu akceptována. Přesně tyto případy jasně ukazují význam a váhu připomínkování ze strany členské základny.

Není třeba zastírat, že nejkritičtější období nás teprve čeká. Mohu Vám ale slíbit, že uděláme maximum pro to, abychom se pokusili ve spolupráci s vládou připravit smysluplné krizové scénáře a správné postupy a řešení v jednotlivých sektorech ekonomiky pro případné zhoršení situace v následujících týdnech.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR