Aktuální situace v Bavorsku a jižním Německu

13.10.2020

K 13. říjnu byly evidovány následující počty nemocných ve čtyřech jihoněmeckých zemích:
– Bavorsko: celkem 73.778, 540 nově nakažených vůči předchozímu dni, nových případů na 100 000 obyv.: 29
– Bádensko-Virtembersko: 54.939, z toho 535 nově, nových případů na 100 000 obyv.: 34
– Porýní-Falc: 12.235, 146 nově, nových případů na 100 000 obyv.: 25
– Sársko: 3.720, 39 nově, nových případů na 100 000 obyv.: 28

6 okresů či měst je v Bavorsku nad kritickou hranicí 50 připadů v 7denním průměru: nadále Regen (76), tradičně Rosenheim (72) a Memmingen (57) a stále Mnichov (53) a Fuerstenfeldbruck (66), nově též Berchtesgaden (65). Dalších 14 okresů či měst se pohybuje mírně nad, nebo pod hranicí 40 případů.
/zdroj: info-stránka Sueddeutsche Zeitung/

Většina obyvatel Bavorska se dle výzkumu veřejného mínění obává, že pandemie korony bude mít negativní dopady na hospodářství trvající po několik let. Jenom 11 procent si myslí, že během 5 let budou škody napraveny, 47 procent si myslí, že změny budou trvalé, 37 procent počítá s dobou 5 až 10 let. 76 procent dotázaných souhlasí s postupem vlády, i s připuštěním některých dílčích chyb. 78 procent má pocit, že Bavorsko postupuje lépe než jiné spolkové země a 85 procent si myslí, že M. Soeder je dobrý šéf vlády.

Dnes dopoledne zasedá bavorská vláda a projednává další zpřísnění opatření vzhledem ke zhoršující se pandemii korony. Součástí zasedání je též příprava na zítřejší jednání ministerských předsedů s kancléřkou. V poledne bude M. Soeder informovat na tiskové konferenci.

Opatření

Čeští pracovníci/pendleři, kteří mají pracoviště v bavorském zemském okrese Cham mají od 9. října povinnost nechat se nejpozději do sedmi dnů po příjezdu testovat na COVID-19, pokud negativní osvědčení (v němčině nebo angličtině) nebudou mít s sebou již z Česka. Další testy budou muset pendleři pracující v okrese Cham předložit každé dva týdny. Pracovníci ve zdravotnických nebo pečovatelských zařízeních budou muset mít nový negativní test na COVID-19 vždy po pěti dnech. Další podrobnosti na www.mzv.cz/munich. Testovat se lze nechat v Chamu, další testovací kapacity se ještě posílí během týdne. Na tranzitující osoby se tato povinnost nevztahuje.

Aktuální Nařízení na ochranu proti šíření infekce platí do 18. října 2020. Stejnou platnost má dosavadní karanténní nařízení pro osoby přijíždějící do Bavorska z rizikových oblastí. Dosud je výjimka z povinnosti testování pro pendlery zrušena pouze v okrese Cham.

– Bavorsko má přísnější postihy než spolkové doporučení za udávání falešných údajů hosty v restauracích – až 250 eur. Povinností hostinských je kontrolovat věrohodnost údajů.
– Bavorsko přejalo spolkový návrh omezit počet účastníku veřejných akcí při sedmidenním průměru incidence nad 35 případů na 50 návštěvníků. Na soukromých akcích je limit 25 osob.
– Za situace sedmidenního průměru nad 50 případů mohou okresy a města přijímat další opatření, jako nařízení nosit roušky na veřejných prostranstvích, omezit konzumaci alkoholu ve večerních hodinách, příp. na určitých veřejných místech.

Cestování

V Bavorsku a dalších zemích jižního Německa platí podobná omezení a podmínky jako v dalších spolkových zemích:

– přijezd z rizikových oblastí po pobytu delším než 48 je možný jen s negativním testem ne starším než 48 hodin od odběru a s výsledkem v anglickém, nebo německém jazyce. Nebo nástup přímou cestou do domácí karantény.
– Výjimky platí pro pendlery, u nichž se silně doporučuje, aby s sebou vozili potvrzení o pracovním poměru v Německu. V příhraničních bavorských městech je pendlerům umožněno nechat se zdarma otestovat.

Dosud je výjimka z povinnosti testování pro pendlery zrušena pouze v okrese Cham!

– Výjimky platí i pro další skupiny – mezinárodní dopravu, diplomaty, pracovníky přijíždějící z „nutných a bezodkladných důvodů“ (ideálně s písemným potvrzením), nebo z naléhavých zdravotních a rodinných (partnerských) důvodů.
– Výjimku z karantény mají též tranzitující osoby – bavorské úřady považují cestu z Česka na některé z bavorských letišť za účelem vycestování za tranzit, a proto se na takové cesty nevztahuje povinnost karantény. To ovšem platí pouze tehdy, je-li tento tranzit uskutečněn přímou cestou bez zbytečných zastávek.

Situace na GK Mnichov

Generální konzulát reaguje a zodpovídá desítky dotazů denně týkajících se možností a výjimek cestování do Bavorska a dalších zemí v jižním Německu. Největší nápor dotazů zaznamenáváme aktuálně v souvislosti s novým ustanovením okresu Cham o povinnosti testů pro pendlery.

V reakci na informace o nově zaváděných opatřeních na obou stranách hranic se každým dnem zvyšuje počet telefonických a e-mailových dotazů cestujících z Česka do Německa z důvodu pracovního, studijního a rodinného. Setkáváme se často s dotazy na možnost odletu / příletu z/na mnichovské letiště a na tranzit přes Německo. Občané se zajímají o nutnost předložení negativního testu, absolvování karantény a možnost získání výjimky z karanténních opatření nařízených jednotlivými spolkovými zeměmi.

O opatřeních německých orgánů spojených s návratem z rizikových oblastí informujeme i české občany a cizince žijící trvale v Německu, kteří chtějí v nejbližší době navštívit ČR.
Nárůst dotazů evidujeme i v souvislosti s novými opatřeními v Česku, kdy se cestující zajímají o charakter a rozsah přijímaných opatření na našem území.

Ekonomika

Největší světový veletrh zaměřený na nemovitosti Expo Real se přeci jen nebude konat. Den před plánovaným zahájením se organizátoři kvůli zvyšujícím se počtům nakažených rozhodli veletrh, který se měl konat zítra a pozítří, zrušit. Vzhledem k situaci rušilo svou účast více a více vystavovatelů. Veletrh se měl částečně konat i digitálně. Obě formy ale byly provázány a bez fyzického konání není možné realizovat ani virtuální podobu. Veletrhy Mnichov vrátí vystavovatelům a návštěvníkům peníze. Minulý rok navštívilo veletrh 47 000 účastníků ze 76 zemí a vystavovalo na něm 2 200 vystavovatelů.