Automobilový kongres v Sasku

07.07.2020

KHK KK informuje o automobilovém kongresu, který se uskuteční 13. – 14.10. 2020 v německém  Zwickau.

Již po 24. v řadě bude na kongresu zastoupeno celé spektrum podnikatelů a středne velkých podniků z oblasti automobilového a dodavatelského průmyslu, včetně německých tradičních spolků a sdružení.

Účast přislíbil i saský premiér Kretschmer, tudíž lze očekávat zajímanou účast z podnikatelských i politických sfér. Jedná se tedy o možnost získání dobrých kontaktů z této branže.

Německá partnerská komora nabízí prostor pro 2 české firmy, které by měly zájem přispět odbornou prezentací.

Program a brožura z kongresu 2019:
https://www.chemnitz.ihk24.de/blueprint/servlet/resource/blob/4575426/3da24db8785520ab6d1e36d31e995de9/referenten-data.pdf

Přednášky a rozhovory z předešlých let: 
https://www.youtube.com/channel/UCjD8I3SljNR5EfauW699_qA
https://www.youtube.com/channel/UCjD8I3SljNR5EfauW699_qA/videos

Kontakt a bližší informace:

Michaela Hola
Netzwerkkoordination Tschechien
IHK Chemnitz
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
Telefon +49 371 6900-1246
Fax +49 371 6900-191246
Internet: www.chemnitz.ihk24.de
E-Mail: michaela.hola@chemnitz.ihk.de