Barometr spokojenosti podnikatelů nastiňuje aktuální náladu i očekávání

29.12.2021

Jaká je aktuální situace firem a podnikatelů v Karlovarském kraji? To zjišťoval nejnovější průzkum Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK). Takřka čtyřicítka firem a podnikatelů se zúčastnila takzvaného Barometru spokojenosti podnikatelů. Z průzkumu vyplynulo, že většina dotázaných má dostatek zakázek, polovina má ale nouzi o zaměstnance.

Respondenti odpovídali například na otázku, jak se aktuálně vyvíjí tržby v dané společnosti. „Přes 55 % dotazovaných konstatovalo, že jejich tržby stagnují. Rostou u téměř 40 % respondentů, v ostatních společnostech tržby klesají,“ informoval o výsledcích průzkumu předseda představenstva KHK KK Tomáš Linda. „Pozitivní je fakt, že takřka 82 % respondentů má aktuálně dostatek zakázek. Další růst zakázek v nadcházejícím čtvrtletí však neočekává 55 % podnikatelů a zástupců firem. Polovina dotázaných pak uvedla, že má v současné době dostatek vstupních surovin. Jejich nedostatek v dotazníku uvedlo téměř 24 % zástupců firem. Polovina respondentů  pak vidí jako problém nedostatek zaměstnanců,“ shrnul předseda představenstva KHK KK.

Jak vidí příští rok konkrétní společnosti?

Karlovarský kraj je neodmyslitelně spjatý s lázeňstvím, které nyní trápí především nejistota ve vládních nařízeních. Ta se totiž odráží i ve změně chování potenciálních hostů.

„Druhé pololetí se v segmentu lázeňství vyvíjelo příznivě. Musím však podotknout, že se i v rámci regionu situace v jednotlivých lázeňských městech trochu liší. Ve Františkových Lázních bylo druhé pololetí příznivé především díky tuzemským hostům. Přijížděli také hosté z Německa, ale méně než v minulých letech. K útlumu obecně došlo až v posledním měsíci, kdy se epidemická situace v Česku začala zhoršovat, byť Karlovarský kraj na tom byl dobře. V Karlových Varech se sice v letní sezóně lázeňské domy zaplnily, v té zimní zde ale chybí hosté z celého světa, především pak z Ruska. Velký útlum zahraniční klientely je vidět třeba také v Jáchymově,“ uvedl generální ředitel společnosti Lázně Františkovy Lázně Josef Ciglanský, který má v KHK KK na starosti sekci Lázeňství a cestovní ruch. Negativní stránkou je podle něj již zmíněný nedostatek kvalifikované pracovní síly. Jako větší komplikaci vidí Josef Ciglanský nejistotu ve vládních nařízeních, která ovlivňují i rezervace hostů. „V lázeňství jsme byli zvyklí, že hosté prováděli rezervace s velkým předstihem, třeba i ročním. To se změnilo. Nyní se v pondělí rozhodnou, že k nám nastoupí v pátek. To se odráží třeba i na silvestrovských pobytech. Hosté čekají, jak se vládní opatření změní, a tak máme dosud volné kapacity,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Lázně Františkovy Lázně. Nejistota provází i budoucnost podpůrných programů pro lázeňství. I přesto je ale Josef Ciglanský optimista a věří, že lidé budou stále chtít upevňovat v lázních své psychické i fyzické zdraví.

Jednatel společnosti ept connector Tomáš Musil potvrdil, že nyní mají dostatek zakázek, ale i přesto jim hrozí zastavení výroby.  „V našich obou výrobních segmentech, což jsou jak elektrotechnické součástky pro automobilový průmysl, tak konvertory pro telekomunikační a průmyslové aplikace, došlo v posledních měsících k výraznému oživení poptávky po našich produktech. V současné době máme naše výrobní kapacity plně vytížené a výhled zakázek na příští rok je velmi optimistický. Výrobní kapacity pro naše klíčové produktové řady jsou vyprodány již nyní do konce příštího září,“ potvrdil Tomáš Musil, který má zároveň v KHK KK na starosti sekci Strojírenství a zpracovatelský průmysl. „S čím se nyní ale doopravdy potýkáme, je bezprecedentní zdražování vstupů a inflační tlaky obecně. Potýkáme se nejen se zdražováním surovin, ale i jejich nedostatkem na trhu. Naše společnost nyní bojuje s akutním nedostatkem plastového granulátu, který naši dodavatelé nejsou z různých důvodů schopni dodat v požadovaných termínech a množství. Akutně nám hrozí zastavení výroby. Vedle růstu cen vstupních materiálů se potýkáme s růstem cen energií obecně a s růstem cen dopravy, především do USA a Asie. O tom, jak bude úspěšný pro naši společnost příští rok, rozhodne především to, jak se nám podaří propsat toto navyšování nákladů do cen našich produktů. Příští rok očekáváme velmi tvrdá jednání jak s našimi dodavateli, tak i našimi zákazníky,“ nastínil aktuální situaci.

Problémy se nevyhýbají ani přepravním společnostem. „Aktuálně naši společnost trápí například výpadky zaměstnanců v důsledku zvýšené pracovní neschopnosti na COVID-19 a nařízených karanténních opatření, ale i v důsledku nezbytných rekonvalescencí po prodělání nemoci,“ uvedl prokurista a spolumajitel Lagarde Spedition Oldřich Grill, který má v KHK KK na starosti oblast nákladní dopravy. Řešit musí společnost také zdražování služeb. „Tíží nás prudké výkyvy v cenách energií, prudký nárůst cen dopravní techniky. Zvýšená inflace pak s sebou nese zvýšená očekávání v oblasti mezd zaměstnanců. To vše způsobuje tlak na zásadní navýšení cen námi poskytovaných služeb, které by mělo být v procentuálním vyjádření až dvouciferné. Zákazníci pro své plánování standardně požadují ceny optimálně na rok dopředu. To teď pro nás ale není reálné. Cenová ujednání bude nezbytné aktualizovat v průběhu roku opakovaně,“ sdělil. Navíc se několikanásobně prodlužují dodací lhůty dopravní techniky i dodací lhůty u poskytovatelů servisních služeb pro dopravní techniku. „To zásadně ovlivňuje kvalitu plánování nasazení dopravní techniky,“ podotkl Oldřich Grill. I přesto vidí v aktuální situaci pozitiva. „Věřím, že v posledních dvou letech si Evropa uvědomila rizika dlouhodobě budované závislosti na masové a levné čínské produkci. Zde detekujeme nové příležitosti také pro české firmy. Také pevně doufáme, že v blízké době dojde na trhu práce k přeskupení kapacit pracovních sil do perspektivních moderních oborů. Až odezní plošné formy státní podpory, budou se na trhu více prosazovat života- a konkurenceschopné firmy,“ dodal.

Nouze o zaměstnance trápí také společnost STAX Metal Fibers. Podle jejího jednatele Tomáše Petáka jde o dlouhodobý problém. „Do výroby nepotřebujeme bůhvíjak kvalifikované pracovníky. Pro nás je ideální pracovitý, přiměřeně silný pracovník se smyslem pro zodpovědnou práci na stroji, s citem pro ovládání stroje, kterému nevadí třísměnný provoz, trochu hluku a prachu.  Uvítáme i ochotu k přesčasům. Za to dobře zaplatíme. Aktuálně se naše  běžná dělnická mzda bez přesčasů pohybuje kolem 36 tisíc korun hrubého. To je kolem 1 400 €. Tedy skoro německý plat v českém prostředí bez nutnosti dojíždět a bez německého drilu. Přesto nemůžeme sehnat dost českých pracovníků. Mladí pod 40 o takovou práci nemají zájem takřka vůbec.  Přitom opravdoví ‚makáči‘ si u nás vydělají až o 10-15 tisíc korun více. Mladí by nejraději chodili do práce občas, ne na směny a ne v pondělí a v pátek.“ Společnost také musí řešit zvýšení ceny energií, ale i zdražení vstupních materiálů a dlouhé dodací lhůty. „Pracujeme s ocelovým drátem a barevnými kovy. Nezaznamenali jsme problémy s dostupností materiálů, jen cena se dramaticky, až o více jak 100 % zvýšila a také se prodloužily dodací lhůty. Náš technologický proces ale vyžaduje, abychom měli na skladě materiál na 1,5–2 měsíce, a tak nás  žádný problém nepostihl. Také práce je zatím hodně, dokonce jí letos bylo rekordně. Prakticky nebyl víkend bez přesčasových směn a pracovali jsme také o všech svátcích. I výhled na první polovinu roku 2022 je zatím optimistický. My jsme jen výroba, obchod realizují němečtí majitelé, ale i oni vidí stále nové možnosti na trhu,“ doplnil Tomáš Peták.

Díky Barometru budou konkrétní podklady

S nápadem vypracovat průzkum o aktuální náladě a očekáváních mezi členy KHK KK přišli Oldřich Grill a Tomáš Musil. „Podnikatelé fungující na společném teritoriu (město–kraj–stát) čerpají ze společné surovinové a energetické základny a ze společné kapacity pracovních sil.  V představenstvu KHK KK považujeme za velmi vhodné, když se jednoduchou formou sdílí nálady a očekávání podnikatelských subjektů pro nejbližší období napříč všemi podnikatelskými odvětvími.  To samo o sobě může přispět k efektivnějšímu plánování a stanovování reálných cílů pro dané období,“ vysvětlil Oldřich Grill. S informacemi chtějí pracovat i dál. „Vyhodnotíme je a následně je budeme používat jako podklad při komunikaci s úřady, krajem a jeho institucemi. Výsledky  chceme pravidelně prezentovat i podnikatelům v regionu a naší členské základně,“ doplnil Tomáš Musil.

Barometr spokojenosti podnikatelů by se měl opakovat každého čtvrt roku.