Během Kraje dokořán představí školy nabídku oborů i spolupráci s firmami

16.06.2022

Už tento týden, přesněji v pátek 17. června 2022, můžete vyrazit na Kraj dokořán, den plný zábavy, koncertů, her pro děti, chybět nebude ani dobré jídlo a pití. Od 9 hodin ráno začne celodenní program akce v areálu krajského úřadu v Karlových Varech Dvorech. Kromě jiného se především budoucí středoškoláci i další návštěvníci mohou seznámit s tím, jaké obory nabízejí krajské střední školy, ale i školy vysoké, prohlédnout si moderní vybavení pro praktickou výuku a zjistit, kteří zaměstnavatelé z kraje se školami spolupracují. Mottem společné prezentace škol a firem je „Pracujme spolu“, což zároveň tvoří název projektu naší Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Mezi stánky škol najdou zájemci například Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb. Škola má dlouholetou tradici a absolventi základních škol si zde mohou vybrat ze tří oborů zakončených maturitní zkouškou: Praktická sestra, Masér ve zdravotnictví a Sociální činnost. K dispozici je ale také obor Ošetřovatel zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. V rámci praktického vyučování navštěvují žáci školy zdravotnická a lázeňská zařízení ve městě a blízkém okolí, mimo jiné chebskou a sokolovskou nemocnici, léčebnu dlouhodobě nemocných a domov pro seniory AMICA CENTRUM v Chebu, domovy pro seniory, chráněné dílny Joker i lázeňské domy ve Františkových Lázních. „Chceme ukázat, že nejdůležitějším cílem naší školy je připravit žáky k úspěšnému zvládnutí maturitních a závěrečných zkoušek a řádně je vybavit znalostmi a dovednostmi pro jejich další odborné uplatnění, ať už v praxi, či v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole,“ řekla učitelka zdravotnické školy Šárka Valhová.

A jaké zajímavosti si pro návštěvníky připravila Střední průmyslová škola Ostrov? Asi málokdo přehlédl na sociálních sítích červeného krasavce, model vozu Kaipan 14, který si studenti trpělivě po malých krůčcích v rámci své odbornosti postavili a zprovoznili. Dnes se s Kaipanem vydávají na propagační jízdy krajem a nejeden řidič by s nimi hned měnil. Dílem studentů je také robot NAO, kterého je možné ovládat pohybem ruky, je schopen chůze, jízdy, tance i robotické řeči. Zájemci o prezentaci SPŠ Ostrov uvidí i robotickou kouli Sphero BOLT, jednu z nejvyspělejších hraček rodiny Sphero. „Škola aktivně spolupracuje se společností ept connector s.r.o., kde probíhá odborný výcvik žáků, dále s ostrovskou firmou AMPHENOL TUCHEL INDUSTRIAL GmbH, WITTE ACCESS TECHNOLOGY- závod Ostrov, kde se soustředí na odborné stáže žáků, odborný výcvik a exkurze. Žáci ale navštěvují i další podniky,“ vyjmenoval ředitel školy Pavel Žemlička.

Hotelová škola Mariánské Lázně poodhalí zákulisí přípravy různých alkoholických a nealkoholických nápojů, takzvané fingerfoody a své úspěchy. Škola je čtyřnásobným účastníkem světové kuchařské olympiády a drží dvě bronzové medaile. Studenti absolvují praktickou výuku ve spolupráci se společností Ensana Health Spa Hotels – Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s.

Neméně atraktivní zastávkou na akci Kraj dokořán se stane prezentace Střední školy živnostenské Sokolov. Škola je známá tím, že tady zájemci najdou obory, které nenabízí jiné školy v kraji, tedy obor Aranžér, Kosmetička a Knihovnické informační systémy a služby. Prezentace zahrnuje jak ukázky prací žáků, například výstupy práce oboru aranžér, ukázku soutěžního líčení oboru kosmetiček, literární tvorbu, výrobky žáků, tak i vybavení související s obory. „Prezentace ve dvou stanech bude interaktivní, malí i velcí návštěvníci si budou moci zhotovit jednoduché výrobky – ozdobné taštičky, placky, mohou se nechat nalíčit, ozdobit si nehty. Ve třetím stanu budeme prezentovat obor cukrář, který je velice úspěšný a oblíbený především u veřejnosti. Výrobky našich žáků cukrářů si zde návštěvníci budou moci zakoupit,“ uvedla ředitelka školy Ilona Medunová. Škola v rámci zajišťování odborného výcviku pro své žáky ve firmách spolupracuje s mnoha významnými zaměstnavateli v kraji. Žáky vybraných stravovacích oborů škola umisťuje na praxe do lázeňských hotelů, mezi které patří Imperial a Spa Sanssousi Karlovy Vary, Sokorest Vřesová a další hotely a restaurace v regionu.

Poutavou nabídku má pro návštěvníky akce i Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská. Studenti a vyučující představí především umělecké a přírodovědné obory. „K vidění budou maturitní práce žáků grafického designu a užité fotografie, výstava výrobků z porcelánu a skla. Návštěvníci si budou moci navrhnout a vyrobit vlastní placku na oděv,“ vysvětlila Jana Bourová, kariérní poradkyně SUPŠ Karlovy Vary. Přírodovědné obory si zase připravily poznávačku chemického nádobí a nerostů. To vše bude doplněno o fotodokumentaci z akcí školy a projektů. Škola aktivně spolupracuje s řadou regionálních firem. Praxe chemiků se uskutečňují v sokolovském Synthomeru, ve společnosti Sokolovská uhelná a skupině SUAS GROUP, ale na společných aktivitách se podílejí rovněž vodárny CHEVAK, VAK, Zdravotní ústav. A tradiční výrobci nabídli praxi pro keramiky, jde zejména o společnosti Ateliér Lesov, porcelánky G. Benedikt, R. Kampf, Thun.

Další školy, které se v rámci Kraje dokořán budou prezentovat: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, Vysoká škola finanční a správní Karlovy Vary, ISŠTE Sokolov, Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Integrovaná střední škola Cheb, Střední logistická škola Dalovice, Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Střední lesnická škola Žlutice, Vojenská střední škola Ministerstva obrany ČR v Sokolově.