Bezúročný úvěr k podpoře energeticky úsporných projektů

04.02.2022

KHK KK informuje o nabídce Národní rozvojové banky, a.s., která pro členské firmy může být užitečná. Jedná se o bezúročný úvěr k podpoře energeticky úsporných projektů.

Podmínkou poskytnutí bezúročného úvěru je úspora min. 10% energie.

Podrobnosti o programu úspor energie najdete zde:
www.nrb.cz/zadost-a-pokyny-pro-zadatele/uspory-energie/

Parametry úvěru na Úsporu energie:
· bez úroku a bez poplatků
· výše úvěru 500 tis. – 60 mil. Kč
· až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu (u projektů do 3 mil Kč), 70% u projektů nad 3 mil Kč.
· doba splatnosti až 10 let, doba odkladu splátek jistiny až 4 roky
· s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku (u opatření na nemovitostech lze využít poradenství ELENA – www.nrb.cz/produkt/elena)
· s finančním příspěvkem na úhradu úroků (subvence úrokové sazby) úvěru smluvního partnera NRB až 4 mil. Kč – u projektů nad 3 mil Kč.

Na co je možné ho využít:
o snížení energetické náročnosti podnikatelských budov (zateplení, výměna oken či dveří, rekuperace, a další stavební práce, směřující k úsporám energií)
o modernizace rozvodů elektřiny a plynu a tepla v budovách
o modernizace či výměnu stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu
o instalace kogeneračních jednotek
o pořízení a instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla ) FVE na střechách lze provést pouze v kombinaci s dalšími opatřeními k úspoře energie
o modernizace či výměna zastaralého osvětlení budov a průmyslových areálů za moderní a efektivní systémy
o zavedení systémů měření a regulace energie
o využití odpadního tepla z výrobních procesů
o nahrazení energeticky náročných výrobních strojů (včetně mobilních, např. stavebních strojů a techniky) a zařízení úspornější technologií
o akumulace elektrické energie