Bleskový průzkum – Nabídka zaměstnání uprchlíkům z Ukrajiny

02.03.2022

Vážení členové Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje,

s ohledem na aktuální situaci týkající se Ukrajiny si Vás dovolujeme oslovit s naším bleskovým průzkumem. Rádi bychom v časovém předstihu získali přehled o vašich personálních možnostech s ohledem na možné zaměstnání ukrajinských občanů.

Zodpovězením následujících otázek získáme důležité informace, které nám napomohou v dalších jednáních.

Bleskový průzkum naleznete zde. Předem velmi děkujeme za Váš čas a názor.

V případě jakýchkoli dotazů v této záležitosti, kontaktuje, prosím, kolegyni Barboru Volfovou (volfova@khkkk.cz, 608 887 078).

S přátelským pozdravem

Ing. Lenka Mansfeldová
ředitelka