Bydlení, infrastruktura a mezinárodní spolupráce. Také o těchto tématech jednali zástupci hospodářské komory s primátorkou Karlových Varů

07.08.2020

O aktuální situaci v regionu a možnostech spolupráce jednali představitelé Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK) v čele s předsedou představenstva Tomášem Lindou s primátorkou města Karlovy Vary Andreou Pfeffer Ferklovou.

„Karlovy Vary mají zájem o prohloubení spolupráce s regiony v Německu, kde už nyní Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje úzce kooperuje s partnerskými obchodními a průmyslovými komorami. Právě to by mohl být jeden z bodů naší budoucí spolupráce,“ uvedl předseda představenstva KHK KK Tomáš Linda.

V rámci rámcové smlouvy může KHK KK poskytnout městu Karlovy Vary navíc také zajímavá data, statistiky, zpětnou vazbu z podnikatelského prostředí nebo třeba pomoc při tvorbě strategií.
Účastníci jednání řešili ale i další témata, například potřebu nové bytové výstavby. Město proto pro KHK KK vytipuje vhodné lokality pro bytovou a individuální výstavbu. „Na stejném postupu jsme se domluvili také ohledně lokalit, které by byly vhodné pro podnikatelské aktivity,“ podotkl předseda představenstva.

„Důležitým aspektem rozvoje města je infrastruktura, a tak jsme hovořili i o nutnosti dostavby D6 a elektrifikace železnice na německé straně,“ doplnil Tomáš Linda.