CAR POINT Praha oceněn při 12. ročníku Fleet Awards 2019

14.11.2019

CAR POINT, specialista na elektrická vozidla a prodejce značek Volkswagen, Audi a SEAT v České republice, získal letošní ocenění Fleet Awards 2019 v kategorii „Ekologická flotila“.

Cílem této ankety je ocenit produkty a služby, které jsou ve svém oboru úspěšné, a ukázat tak manažerům a správcům firemních vozových parků nejvhodnější produkty a služby na trhu a možnosti jejich využití.

Dne 17. října 2019 se v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení, kterého se zúčastnilo mnoho významných hostů. Přítomna byla také desetičlenná odborná porota a stočlenná porota složená z manažerů firem. V průběhu slavnostního večera byla předána ocenění Fleet Awards, která jsou vypisována každoročně v březnu a uzavírána právě v říjnu. Porotci stejně jako odborná veřejnost mají šestiměsíční testovací období, během nichž se mohou seznámit s nominovanými vozy.

Od minulého roku byly definovány nové kategorie, které hodnotí kvalitu služby a produktu. Byly zřízeny kategorie Inovace, Bezpečnost, Outsourcing a Ekologie.

V prvním ročníku získal CAR POINT ocenění v kategorii „Ekologie“ za svůj projekt „Pronájem elektro vozů“, jehož cílem je dosáhnout pozitivního přínosu pro životní prostředí při provozu a správě firemních vozidel pro zákazníky. Do tohoto projektu je zapojeno více než 120 elektromobilů firemních zákazníků, provozovatelů firemních flotil a soukromých zákazníků především v Praze a přispívá tak v praxi ke zvyšování povědomí o elektromobilech a jejich využití ve prospěch zákazníků a životního prostředí.