Česká a německá hospodářská komora hledají cestu, jak pomoct regionu

04.08.2020

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) spolupracuje nejen se svými sesterskými organizacemi v rámci České republiky, ale také s hospodářskými komorami v Německu. Společné česko-německé jednání se konalo na konci července v karlovarském hotelu Pupp.

Setkání se zúčastnili zástupci hospodářských komor z Karlovarského kraje, Bayreuthu, Chemnitz, Regensburgu a také zástupci Česko – německé obchodní a průmyslové komory. Předseda představenstva KHK KK Mgr. Tomáš Linda, MBA německým partnerům popsal aktuální situaci v Karlovarském kraji.

„Za problém v rámci celého Karlovarského kraje považujeme například několik let trvající demografické změny, a to odliv mladých lidí. Kvůli odlivu kapitálu pak zase skomírá tradiční průmysl v kraji. Sokolovsko se navíc aktuálně potýká i se strukturálními změnami, které souvisí s útlumem těžby uhlí kvůli emisním povolenkám,“ vysvětlil předseda představenstva.

Pozitivně se naopak vyvíjí situace v průmyslové zóně v Chebu, kde v posledních několika letech vznikly 3 tisíce nových pracovních míst. U Sokolova roste další průmyslová zóna, na jejímž vzniku spolupracuje i Sokolovská uhelná a investiční skupina Accolade. Ke strukturálním změnám v regionu pak může přispět také výstavba zkušebního polygonu autonomních vozidel německé automobilky BMW. „Z našeho pohledu jde o impuls pozitivního rozvoje regionu,“ podotýká Tomáš Linda.

Spolu s německými kolegy se zástupci KHK KK domluvili na několika bodech, které nabízí prostor pro spolupráci. Jde například o podporu projektu Západočeské univerzity Plzeň, Vysoké školy Hof a OTH Amberg-Weiden, v rámci kterého by měl vzniknout studijní obor Průmyslový inženýring. Zástupci hospodářských komor se také shodli na tom, že by bylo prospěšné pořádat setkání německých a českých členských firem. První takové setkání by se mohlo uskutečnit koncem roku 2020 ve Waldsassenu. Potenciál pak vidí obě strany také třeba v možné spolupráci odborných škol.

„Spolupráce s německými hospodářskými komorami je dlouhodobě na vysoké úrovni. Máme si navzájem co nabídnout, takže věřím, že bude pokračovat i nadále,“ dodává ředitel KHK KK Mgr. Stanislav Kříž.