České firmy se mohou zúčastnit soutěže Cena německého hospodářství

14.08.2023

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), největší bilaterální hospodářská komora v ČR, vyhlásila první ročník Ceny německého hospodářství. V soutěži mohou české firmy poměřit svou připravenost na období přeměny hned ve třech kategoriích: energetická efektivita, digitalizace & inovace a udržitelný rozvoj lidských zdrojů.

Uzávěrka přihlášek je 15. září. Přihlásit se mohou všechny české společnosti do 500 zaměstnanců, které vytváří vysokou přidanou hodnotu během transformace české ekonomiky. Slavnostní udílení proběhne 14. listopadu jako součást oslav jubilejního roku komory s mottem 30 Jahre #MehrWert | 30 let přidáváme hodnotu.

Ekonomika stojí před největším transformačním úkolem od pádu komunistického centrálně plánovaného hospodářství a jeho úspěšné přeměny na sociálně tržní ekonomiku. Následující dekáda je rozhodující.

„Jde o udržení a rozšíření konkurenceschopnosti našeho hospodářského modelu založeného na volném trhu. Více než kdy jindy se přitom musí řešit udržitelnost s ohledem na přírodní zdroje. Pro firmy je to obrovská výzva, která vyžaduje velkou míru flexibility a strategické přehodnocení. Tuto agilní sílu vidíme v mnoha českých firmách, které chceme za jejich snahu ocenit,“ říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

ČNOPK se svými partnery chce odměnit ty firmy, jejichž podnikatelské aktivity vysokou přidanou hodnotou značně přispívají k přeměně české, a tím i česko-německé a evropské ekonomiky.

„Velmi rád jsem udělil záštitu ministerstva nad Cenou německého hospodářství 2023. Těším se na účast všech českých firem, které si vydobyly mimořádnou pověst v oblastech inovace a digitalizace, rozvoje lidských zdrojů a udržitelnosti, to i za hranicemi ČR,” kvituje Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR.

O výherci Ceny německého hospodářství rozhodne odborná porota složená z klíčových představitelů podniků a institucí německého a českého hospodářství jako například Německá obchodní a průmyslová komora, Hospodářská komora ČR nebo Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Vítěz se může těšit na návštěvu srdce německé ekonomiky – Domu německého hospodářství v Berlíně (Haus der Deutschen Wirtschaft) a setkat se zde s důležitými osobami na rozhodujících pozicích. K tomu obdrží celý balíček výhod ke vstupu na německý trh, včetně přístupu k největší byznysové komunitě v ČR a nadto i roční členství v ČNOPK. Firmy je možné přihlašovat ZDE, a to do 15. září.

Pro ČR je německý soused tím nejdůležitějším společníkem, jelikož 30 % zahraničního obchodu je vypořádáno právě s Německem. Zároveň, Česká republika patří mezi TOP 10 nejdůležitějších obchodních partnerů Německa. Objem vzájemného bilaterálního obchodu každoročně dosahuje rekordních hodnot. Za rok 2022 čísla vyšplhala na 113 miliard eur.

Více informací o výročí ČNOPK naleznete na stránkách www.mehrwert.cz.