České předsednictví EU jako šance pro klíčová odvětví naší ekonomiky. Komora zahájila sérii kulatých stolů

04.02.2022

Česká vláda musí brát evropské předsednictví vážně a vnímat jeho význam pro obnovu postavení ČR v Evropě i pro zrychlení transformace české ekonomiky. Během úvodního kulatého stolu k předsednictví ČR Radě EU v Hrzánském paláci to Hospodářská komora sdělila ministrovi pro evropské záležitosti Mikuláši Bekovi i zástupcům Parlamentu ČR. Za hlavní výzvy považuje Komora vyjednávání v otázkách klimatické politiky, energetiky a podpory digitálního byznysu. 

„Předsednictví EU je pro Českou republiku příležitostí chopit se vůdčí role vyjednávání v rámci legislativního procesu a upřednostnit témata, ke kterým má naše země blízko. Hovořím zejména o klimatickém balíčku Fit for 55. Boj s klimatickou změnou může být velkou příležitostí pro modernizaci české ekonomiky, ale pravidla musíme nastavit realisticky, tak, aby nevedla k šokovému zdražování energií, a členským státům umožnila nákladově efektivní cestu k dosažení klimatických cílů,“ sdělil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že zelená tranzice pro podniky znamená vysoké investiční náklady do infrastruktury, technologií, inovací i lidí.

Podnikatele dnes podle Hospodářské komory nejvíce trápí problémy, jako je vysoký růst inflace tažený cenami energií, nedostatek klíčových komponent, ale i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. „České předsednictví přichází v době, kdy celá Evropa prochází velkou změnou ve snaze posílit svou pozici vůči dalším částem světa. Máme šanci ukázat, že dokážeme hledat a prosazovat smysluplná řešení a využít českou zkušenost úspěšné průmyslové země. Vzhledem k tomu, jak citlivá témata české předsednictví čekají, je pro jeho úspěch důležitá nejen plná politická podpora a velké nasazení, ale i efektivní komunikace mezi vládou, parlamentem a podnikatelskou veřejností, na kterou dohody vzniklé během českého předsednictví dopadnou,“ upozorňuje viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. 

„Z našeho pohledu je klíčovou prioritou vnitřní trh, který podnikatelé vnímají jako zásadní přínos integrace. Usilujeme, aby z vnitřního trhu zmizely překážky podnikání a zbytečná administrativa. Při plnění zelených cílů by evropské instituce neměly opomíjet zásadu „mysli nejdříve na drobné podnikatele“ a nevytvářet další administrativní zátěž či ohrožovat konkurenceschopnost našich firem ve světě. Značně nás v tomto ohledu znepokojuje připravovaný návrh k udržitelné správě a řízení společností. Řada firem dnes z vlastní vůle takové kroky činí a nezapomínejme, že čestnost a zodpovědné chování nelze přikázat zákony, postihovat lze jen nelegální praktiky,“ dodává Dlouhý.

Kulatého stolu Hospodářské komory se zúčastnili také zástupci Francie, po níž ČR v půlce roku evropské předsednictví přebírá, a Švédska, které se vedení Rady EU ujme začátkem roku 2023 a naváže na práci České republiky. Se členy Hospodářské komory o prioritách českého předsednictví diskutovali také náměstci ministrů klíčových resortů.

Hospodářská komora bude v dialogu se státem pokračovat v následujících týdnech sérií odborněji zaměřených kulatých stolů k jednotlivým hospodářským a společenským tématům českého předsednictví.

Níže naleznete ke stažení brožuru s hlavními prioritami Hospodářské komory k evropskému předsednictví.