Česko-kambodžské podnikatelské setkání

09.10.2019

Hospodářská komora ČR zve podnikatele a zástupce firem na „Czech-Cambodian Business Meeting“, který se uskuteční 14. října 2019 od 10:00 (9:30 registrace účastníků) v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR (Loretánské náměstí 101/5, Praha 1, Hradčany). Akce je organizována HK ČR ve spolupráci s MZV ČR, MPO ČR, Úřadem Vlády ČR, ZÚ ČR v Bangkoku, jenž má diplomatickou působnost pro Kambodžské království, a Hospodářskou komorou Kambodžského království.

Setkání zahájí ministr zahraničních věcí ČR, Tomáš Petříček, ministr průmyslu a obchodu ČR, Karel Havlíček, premiér Kambodžského království, Hun Sen, prezident Hospodářské komory ČR, Vladimír Dlouhý a prezident Hospodářské komory Kambodžského království, Neak Oknha Kith Meng.

Setkání se koná u příležitosti oficiální návštěvy předsedy vlády Kambodžského království, Hun Sena, kterého doprovází podnikatelská delegace se zájmem o spolupráci s českými firmami.

Dle Mapy globálních oborových příležitostí MZV ČR se jako sektory s potenciálem pro české firmy jeví zemědělství a návazné sektory zpracovatelských odvětví včetně potravinářství a vodohospodářství a vedle toho také odvětví ochrany životního prostředí či zdravotnictví. Další příležitosti pak nabízí těžební sektor a obranný a bezpečnostní průmysl. Rozmach cestovního ruchu v zemi v posledních letech by mohl přinést příležitosti ve zlepšování infrastruktury civilního letectví. Objem česko-kambodžského obchodu za posledních 5 let vzrostl více než třikrát (z 67,9 mil. USD v r. 2013 na 243,2 mil. USD v roce 2018), zásluhu na tom má především značný nárůst českého dovozu (238 mil. USD v roce 2018).

Poslední část setkání bude věnována networkingu a bilaterálnímu jednání mezi účastníky.

Akce bude probíhat v anglickém jazyce, ZDE najdete program semináře. Pod odkazem ZDE se v případě zájmu, prosím, registrujte. Vstup na akci je zdarma, je však podmíněn registrací prostřednictvím formuláře. Registrace bude ukončena 13. 10. 2019.