Česko-německé setkání firem v oblastech: mechatronika, automatizace, plasty, elektronika, kovy

04.03.2024

KHK KK informuje podnikatele z regionu o Česko-německém setkání firem v oblastech: mechatronika, automatizace, plasty, elektronika, kovy. Akce se uskuteční 24. dubna 2024 od 14 do 17 hod. v Dobřanech u Plzně.

Zúčastnit se mohou všechny firmy, buď jako vystavovatelé nebo jako návštěvníci.

Cílem akce je navázání osobních kontaktů s novými dodavateli, zákazníky a partnery – zachování hodnot v regionu – společné rozvíjení trhů – setkání start-upů a etablovaných podniků

Přihláška a bližší informace zde: https://eveeno.com/branchentreff-dobrany