Česko – německé setkání podnikatelů

17.04.2018

Textil a nanotechnologie nachází v dnešní době využití v mnoha hospodářských oborech. I dále jsou hledány nové možnosti na rozšiřování spektra oblastí, ve kterých najdou svá další uplatnění.

Zmíněné téma se stane příležitostí česko – německého setkání podnikatelů pod názvem Česko – Německé setkání podnikatelů & B2B Businessrunch u příležitosti textilního veletrhu mtex+. Ten se uskuteční v úterý 29. května od 16:30 a ve středu 30. května od 10 -14 hodin v prostorách výstaviště Messe Chemnitz v Saské Kamenici.

Plánovaná událost navazuje na úspěšné setkání podnikatelů, vzdělávacích i výzkumných institucí z České republiky a Saska, které bylo v roce 2016 pořádáno Generálním konzulátem v Drážďanech, Obchodní – průmyslovou komorou v Chemnitz (IHK Chemnitz), textilními spolky ATOK a vti, následně i na další setkání v roce 2018 „NANOBRIDGE“, kde tradiční účast obohatila Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky.

Zástupci firem z těchto významných oborů se sejdou opět i v tomto roce. V rámci podnikatelkého večera dne 29.05. 2018 a B2B Businessbrunche dne 30.05. 2018 budou firmy moci vést individudální rozhovory se stávajícími i novými obchodními partnery a představit se mimo jiné tradičně zápisem v katalogu i formou videoprezentace, letáků či bannerů.

Uzávěrka přihlášek je 14.05.2018. Účast na akci je bezplatná.

Informace pro firmy se zájmem o vlastní stánek na veletrhu:

Firmám, které mají zájem o vlastní stánek na veletrhu, můžeme poskytnout výstavní plochu o velikosti 12 m2 za cenu od 2.600,00 EUR netto. Pro přihlášení se statusem vystavovatele, prosíme o zaslání přihlašovacího formuláře do 22.04.2018.